Sám hối về bổn phận trung tín và khôn ngoan

Sám hối về bổn phận trung tín và khôn ngoan Chúa Giêsu phán : “Ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà ông chủ đặt làm người coi sóc gia nhân của ông chủ, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc” (Mt 24, 45-46).

“Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái”

“Trái tim Đức Chúa Giêsu Là kho mọi sự khôn ngoan thông thái” Chúa Giêsu nhân danh chính Ngài, ngôi vị Thiên Chúa - là Đấng Khôn Ngoan để ban ơn cho những ai thuộc về Ngài. Vì thế, muốn thủ đắc sự khôn ngoan chúng ta phải sống thân mật với Chúa Giêsu.

Ðến với Mẹ Maria để xin ơn khôn ngoan

Ðến với Mẹ Maria để xin ơn khôn ngoan “...Vấn đề đặt ra cho tôi không phải chỉ là gieo, mà cái tôi gieo có thực sự là Lời Chúa và yêu thương bác ái không ? Tôi cần nhìn vào Đức Mẹ... ”

Tránh gương xấu và dịp tội

Tránh gương xấu và dịp tội Trên một chuyến xe lửa, cha Bécna Vôgan gặp một hành khách ăn nói rất tự do và thô tục. Ông ta nói những chuyện đồi bại, lấy làm thích thú và cười khoái trá. Mọi thái độ khôn ngoan và lịch sự nhắc ông ta im lặng đều không hiệu quả.

Mảnh vườn bé nhỏ

Mảnh vườn bé nhỏ Tháng Năm là tháng dâng hoa. Các cộng đoàn công giáo Việt Nam có thói quen thực hiện lễ nghi dâng hoa kính Đức Mẹ. Lễ nghi bình dân này gây nên bầu khí đạo đức tươi vui. Đoàn con xung quanh Mẹ. Mẹ âu yếm phủ tình mẹ trên đoàn con.

Nhìn lại năm qua

Nhìn lại năm qua Chúa Giêsu phán với các môn đệ Người : “Này, Thầy sai các con đi, như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy các con phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16).