Luật và thái độ của Chúa Giêsu

Luật và thái độ của Chúa Giêsu Chúa Giêsu Kitô chấp nhận uy quyền của Cựu Ước và coi mình là người đến để kiện toàn mục tiêu của Cựu Ước.

Ngũ tuần, Lễ

Ngũ tuần, Lễ Ngũ: năm; tuần: mười ngày. Ngũ tuần: năm mươi ngày.

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” Thường khi ta yêu ai, mến thương ai, ta luôn giữ hình ảnh, kỷ niệm và đặc biệt những lời nói thân thương mà người ta yêu đã tâm sự, đã nói với ta

Nhật ký Đức Giêsu P6

Nhật ký Đức Giêsu P6 Thần Khí của Cha chạy rần rần trong cơ thể của con. Con giơ tay lên sáu chum nước. Con truyền cho nó phải hóa thành rượu. Ý của con là ý của Cha. Sức mạnh của con là sức mạnh của Cha.

Giữ trọn lề luật

Giữ trọn lề luật Tất cả lề luật, đặc biệt những điều khoản để dân Chúa trung thành, tín trung với Giao Ước Thiên Chúa, đã ký kết với dân của Người qua bàn tay của Môsê. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta hiểu được ý Thiên Chúa đối với các giới răn, lề luật, huấn lệnh mà dân phải tuân giữ…

Thần Khí tái sinh

Thần Khí tái sinh Hoạt động của Chúa Thánh Thần đã được hứa từ trước: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” (Ed 36,26-27 x. Ed 37,24).

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng Bắc bộ (P5)

Đời sống đạo của người Công giáo qua văn bia và Hương ước vùng đồng bằng Bắc bộ (tiếp theo kỳ trước) Qua các hương ước của các làng Công giáo cho thấy thứ tự của làng xếp theo chức tước mà không theo sỉ (tuổi). Đó là những quy định trong Điều 83, hương ước làng Nam Am; điều 77 hương ước làng Lạc Đạo; điều thứ 96 hương ước làng Trà Lũ; điều thứ 122 hương ước làng Phú Nhai; điều 113 hương ước làng Vĩnh Trị... Thứ tự trên dưới về cơ bản các làng là giống nhau. Hương ước làng Phú Nhai, khoản thứ 21.