Công đồng Vaticanô II và những đổi thay trong thánh lễ (P4)

Công đồng Vaticanô II  và những đổi thay trong thánh lễ (P4) Sau khi xuất bản Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (2000) rồi, bản văn này bộc lộ nhược điểm là nhiều chỗ không thống nhất. Kết quả là khi ấn bản Sách Lễ Rôma xuất hiện năm 2002

Dĩ vãng

Dĩ vãng Người lớn tuổi trong họ đạo không quên nguồn gốc của Em, nên chỉ nhìn Em bằng một nửa con mắt. Giới trẻ thì mê Em như điếu, vì họ chẳng thèm biết quá khứ. Quá khứ chỉ là lạc hậu, chỉ là lỗi thời. Họ đua nhau tán tỉnh Em, nhưng Em chỉ yêu một người.