Tin mới

Truyền thống
Truyền thống
Truyền thống là những sự tin tưởng hay tập tục do các thế hệ trước truyền lại. Các tín hữu phải nắm giữ truyền thống đức tin Kitô giáo. Nhưng các truyền thống loài người có thể trái nghịch với Lời Chúa, do đó cũng mâu thuẫn với đức tin...
Giữ trọn lề luật
Giữ trọn lề luật
Tất cả lề luật, đặc biệt những điều khoản để dân Chúa trung thành, tín trung với Giao Ước Thiên Chúa, đã ký kết với dân của Người qua bàn tay của Môsê. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta hiểu được ý Thiên Chúa đối với các giới...
Lá thư ngỏ gửi các ông Pharisêu
Lá thư ngỏ gửi các ông Pharisêu
Ở quê hương tôi không có đẳng cấp nào được nhân dân tôn kính như thế. Tôi thắc mắc, tôi tò mò, tôi phỏng vấn, thì mọi người từ già tới trẻ, từ nông thôn đến thành phố đều mô tả đời sống của Quý vị giống hệt như nhau
Truyền thống
Truyền thống
Truyền thống là những sự tin tưởng hay tập tục do các thế hệ trước truyền lại. Các tín hữu phải nắm giữ truyền thống đức tin Kitô giáo. Nhưng...
Giữ trọn lề luật
Giữ trọn lề luật
Tất cả lề luật, đặc biệt những điều khoản để dân Chúa trung thành, tín trung với Giao Ước Thiên Chúa, đã ký kết với dân của Người qua bàn...
Lá thư ngỏ gửi các ông Pharisêu
Lá thư ngỏ gửi các ông Pharisêu
Ở quê hương tôi không có đẳng cấp nào được nhân dân tôn kính như thế. Tôi thắc mắc, tôi tò mò, tôi phỏng vấn, thì mọi người từ già...