Pharisee
Hẹn

Hẹn

Trong bữa tiệc tại nhà người Pharisiêu hôm đó, có một người không được hẹn mà đến, đó là người phụ nữ tội lỗi trong thành. Chị đến đây vì mục đích gì thì ai cũng biết, vì chị chẳng giấu diếm thân phận tội lỗi của mình.

Biệt Phái

Biệt Phái Biệt phái là một nhóm tín đồ Do Thái giáo, thông thạo Lề Luật, giữ luật cách nhiệm nhặt theo mặt chữ, tự cho mình là thánh thiện, sống tách biệt với dân nghèo và dân ngoại