rao giảng
Chiến đấu trong thời bình

Chiến đấu trong thời bình

Thời bình, tính từ ngày đó đến hôm nay, đã được 35 năm. Thời gian này vắng tiếng súng, nhưng vẫn có nhiều mồ hôi nước mắt. Bởi vì vẫn còn nhiều cuộc chiến đấu vô hình. Ở đây, tôi chỉ xin nói lên một số cuộc chiến vô hình đó.

“Hãy ở lại trong tình thương của thầy”

“Hãy ở lại trong tình thương của thầy” Phúc Âm thánh Gioan khẳng định chính Gioan là chứng nhân đích thực : “Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực” (Ga 21,24).

Tông truyền

Tông truyền Cùng với việc cầu nguyện, tôi muốn mở rộng tinh thần hiệp thông bằng một suy tư cũng hướng về hai thánh Tông đồ và Đức Thánh Cha. Suy tư đó tạm gọi là nhìn về đặc tính tông truyền trong cách sống đạo của chúng ta.

  • 1
  • 2