Khai quật tác phẩm ghi lại những hình ảnh trong Sách Thánh

Khai quật tác phẩm ghi lại những hình ảnh trong Sách Thánh Trên một ngọn đồi nhìn xuống Biển Galilee ở phía bắc Israel, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một bức phù điêu từ thế kỷ thứ 5 khắc họa những hình ảnh từng được biết đến trong Sách Thánh.

Nhật ký Đức Giêsu P3

Nhật ký Đức Giêsu P3 Cháu rất buồn khi thấy người nghèo và người bệnh nhlều quá. Không ai cứu vớt được họ. Bố thí bao nhiêu cũng không vừa. Nhất là không có ai yêu thương và kính trọng họ cả.

Tòa tôn vinh sách thánh đối xứng với nhà tạm?

Tòa tôn vinh sách thánh đối xứng với nhà tạm? Đặt tòa tôn vinh Sách Thánh ở ngay giảng đài bên ngoài cử hành Thánh lễ sẽ giúp tín hữu trân trọng giảng đài hơn và sử dụng giảng đài vào đúng mục đích của đối tượng này.