thiên chúa
Tâm sự về một hướng đi của đời sống đức tin

Tâm sự về một hướng đi của đời sống đức tin

Càng lớn lên tôi càng thấy rõ, việc cứu khổ càng trở thành hướng đi của đời tôi. Hướng đó làm nên ý nghĩa cuộc đời. Nạn đói và những năm chiến tranh tàn khốc nhiều khi thúc đẩy tôi hãy lo cứu khổ cho người khác hơn là lo cứu khổ cho mình.

Thuộc về Chúa

Thuộc về Chúa Người nhắc đi nhắc lại tư tưởng này : “Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con. Bởi vì họ thuộc về Cha … Họ không thuộc về thế gian” (Ga 17,9-14).

Thử

Thử Thiên Chúa thử thách dân Ngài : “đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gr 1,2-3). “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ qúy hơn vàng gấp bội” (1Pr 1,7 x. G 7,17-18 23,10 Tv 11,5 Is 11,25 Dcr 13,9 Ml 3,3 Ge 1,12)

Sống ơn gọi tình yêu giữa dòng lịch sử

Sống ơn gọi tình yêu giữa dòng lịch sử Họ cầu nguyện với Chúa một cách chân thành hết sức hồn nhiên. Họ tin Chúa là Đấng thiêng liêng sống động, giàu lòng thương xót. Họ chắc chắn Chúa thấy được tình cảnh của họ. Họ đặt tất cả hy vọng nơi Chúa.

Niềm vui tin mừng

Niềm vui tin mừng Hình ảnh Chúa Giêsu hạ mình xuống trong thân phận hài nhi bé mọn, yếu đuối, khó nghèo, nằm trong máng cỏ. Người hạ mình xuống, để được vui ở với nhân loại, nhất là được vui chia sẻ thân phận những người nghèo khổ.

Tấn bi kịch của con người

Tấn bi kịch của con người Nhân loại hôm nay rất hãnh diện vì cho rằng mình đã loại bỏ được Thiên Chúa ra khỏi thế giới để nắm lấy hoàn toàn vận mệnh mình trong tay; Thiên Chúa (và nói chung các thần thánh) có thể là cần thiết khi con người còn “nhỏ”, nhưng nay họ đã “lớn”, đã trưởng thành, không cần ai “giám hộ” hay quyết định thay cho mình cái gì đúng hay sai, tốt hay xấu, được phép hay không được phép.

Đức Chúa

Đức Chúa Đức Chúa là từ chỉ Thiên Chúa mỗi khi Ngài được gọi là YHWH (trước đây thường phiên âm là Giavê hay Giuêhôva). Đây là tên cực trọng nên người Do Thái không phát âm, mỗi khi thấy từ đó, họ đọc trại là “Adonai’, nghĩa là “Chúa tôi”.

Siêu việt của Thiên Chúa, sự

Siêu việt của Thiên Chúa, sự Siêu: quá; việt: vượt qua. Siêu việt: vượt lên trên các thông thường.
Siêu việt là khái niệm phong phú được dùng trong toán học, hiện tượng luận, siêu hình học và thần học.

Hồ nghi (những kẻ hồ nghi)

Hồ nghi (những kẻ hồ nghi) “Nếu ... tôi chẳng có tin” (Ga 20,25).

Bóng tối tự nhiên

Bóng tối tự nhiên Bóng tối, sự vắng bóng ánh sáng thường được dùng làm biểu tượng cho tội lỗi, hỗn mang vì vắng bóng Thiên Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh Thiên Chúa có thể hiện diện và được nhận biết ngay trong những cảnh tối tăm của thế giới.