Ngôi sao

Ngôi sao Các ngôi sao là những thiên thể thường được các lương dân tôn kính như những thần linh. Thánh Kinh nhấn mạnh rằng các ngôi sao là những thọ tạo Thiên Chúa dựng nên và chúng phải thần phục Ngài.

Nhật ký Đức Giêsu P7

Nhật ký Đức Giêsu P7 Gioan là người không thức thời, biết tiến mà không biết lui. Hêrôđê cướp vợ của ông anh, đó là tội ngoại tình, đó là tội loạn luân. Đúng thế. Nhưng vua chúa quan quyền làm sai thì kệ người ta.

Con đường thiêng liêng của Thanh Gioan Baotixita

Con đường thiêng liêng của Thanh Gioan Baotixita Thánh Gioan Baotixita đã biết dùng thời gian để cho Chúa đào tạo và tự đào tạo mình. Đào tạo bằng lối sống khổ chế, chiêm niệm và vui hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên trong sa mạc yên tĩnh.