Đức Giám mục Bùi Tuần
Sức mạnh của giải cứu

Sức mạnh của giải cứu

“Chúa Giê-su đã thắng ma quỷ, giải cứu con người bằng một khí cụ khác gươm giáo. Khí cụ đó là cây thánh giá”
Nhân dịp lễ Đức Tổng lãnh thiên thần Micae (29.9), cũng là Bổn mạng Đức cha cố Nguyễn Khắc Ngữ, vị cha già trăm tuổi của giáo phận Long Xuyên, tôi xin chia sẻ đôi chút suy niệm của tôi về sức mạnh giải cứu lịch sử.

Hành hương Lộ Đức tại nhà

Hành hương Lộ Đức tại nhà Năm nay là kỷ niệm sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức được 150 năm (1858 – 2008).
Tại chính Lộ Đức bên Pháp đang diễn ra nhiều sinh hoạt đạo đức. Có sinh hoạt được thực hiện mọi ngày, suốt năm. Có sinh hoạt được tổ chức khác thường vào một số thời điểm được lựa chọn rải rác trong năm.

Đức Mẹ sầu bi

Đức Mẹ sầu bi Trong tháng 9 có lễ kính Đức Mẹ sầu bi (15.9). Dịp này Hội Thánh nhắc cho chúng ta nhớ vai trò của đau khổ trong cuộc đời Đức Mẹ, để chúng ta cũng hiểu vai trò của đau khổ trong cuộc đời chúng ta.

Suy nghĩ về thời sự

Suy nghĩ về thời sự “Sự ác sẽ bị đẩy lùi và loại trừ nhớ sức mạnh thực của sự thiện. Sức mạnh thực đó bắt nguồn từ chúa Giê-su hiền lành, khiêm nhường giàu lòng thương xót, chịu hy sinh vì phần rỗi các linh hồn”

Nhớ về đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Nhớ về đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Dịp Quốc Khánh, tôi nghĩ tới những gì tôi đã lãnh nhận và những gì tôi đã cho đi. Tôi thấy tôi đã cho đi quá ít, nhưng đã lãnh nhận rất nhiều.
Đối với tôi, những lãnh nhận, mà tôi phải biết ơn nhiều nhất, sẽ là những lãnh nhận về mặt tinh thần và mặt đạo đức.

Thánh Augutinh giảng dạy

Thánh Augutinh giảng dạy Một câu Ngài nói đã thành châm ngôn : Hãy yêu thương, rồi hãy làm sự con muốn. Nếu con thinh lặng, thì hãy thinh lặng vì yêu thương. Nếu con nói, thì hãy nói vì yêu thương. Nếu con sửa lỗi, thì hãy sửa lỗi vì yêu thương. Nếu con tha thứ, thì hãy tha thứ vì yêu thương. Ở đáy lòng con hãy có rễ bác ái. Từ rễ bác ái sẽ mọc lên mọi việc làm.

Hiệp thông với Chúa Giê-su cầu nguyện

Hiệp thông với Chúa Giê-su cầu nguyện Mỗi người có thể kể ra kinh nghiệm của mình về sự cầu nguyện. Hôm nay tôi xin kể ra vài kinh nghiệm do người khác thuật lại cho tôi. Kinh nghiệm này tập trung vào sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Khi hiệp thông với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, họ đã được Người chia sẻ cho tâm tình của Người.

Sùng kính Đức Mẹ Maria

Sùng kính Đức Mẹ Maria Lễ Mông Triệu là dịp tốt, để chúng ta chứng tỏ lòng mến yêu đối với Đức Mẹ Maria. Lòng mến yêu của chúng ta sẽ được thực hiện nhiều cách, như tăng cường việc dọn bàn thờ Đức Mẹ sao cho xinh đẹp, nhất là tăng cường việc dọn tâm hồn ta sao cho trong sáng.

Mẹ của kẻ đi đường

Mẹ của kẻ đi đường Cuộc đời là một chuyến đi. Dù đứng, dù ngồi, dù nằm, tôi vẫn trên đường đi. Tôi đang đi về cuối đời. Rồi sẽ tới sự chết. Từ sự chết, tôi bước vào cõi sau. Cõi sau là một huyền nhiệm. Hạnh phúc đời đời, khổ cực đời đời sẽ được định đoạt ở đó.