Đức Giám mục Bùi Tuần
Cần thấy trước

Cần thấy trước

Ngày trước, một lần Đức Hồng y Bernadin Gantin, bộ trưởng Bộ Giám mục thời bấy giờ, khuyên tôi: “Cai quản thì cần thấy trước. Phục vụ cũng rất cần thấy trước”.

Ðức Mẹ giúp tôi nhìn vào đức tin của Hội Thánh Chúa

Ðức Mẹ giúp tôi nhìn vào đức tin của Hội Thánh Chúa Lúc này hơn bao giờ hết, tôi thấy đức tin phát triển mạnh mẽ dưới nhiều hình thức tại Hội Thánh trên quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi.

Ðức Mẹ giúp tôi gặp được an ủi của Chúa

Ðức Mẹ giúp tôi gặp được an ủi của Chúa Thú thực là nhiều lúc, nhất là lúc này, tôi quá khổ đau, như không còn muốn sống. Tôi thành thực nói tình trạng đó của tôi cho Đức Mẹ.

Sống như làn gió nhẹ

Sống như làn gió nhẹ Mấy ngày nay, tôi hay nghe trong hồn tôi một tiếng hát lạ sau đây: “Trọn đời con như làn gió nhẹ, thổi ủi an đến những kẻ khổ đau”.

Hãy cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo Hoàng

Hãy cầu nguyện nhiều cho Ðức Giáo Hoàng Mấy ngày nay, bằng nhiều cách, Đức Mẹ khuyên dạy tôi hãy cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo Hoàng:

Ðức tin được tăng trưởng qua yêu thương

Ðức tin được tăng trưởng qua yêu thương Một ngày thứ Bảy trong tuần, tôi cầu xin Đức Mẹ thế này: “Mẹ ơi, lúc này con nên xin Chúa và Mẹ điều gì? Điều gì mà Chúa và Mẹ cho là khẩn thiết”.

Cảm tạ những nâng đỡ quý báu

Cảm tạ những nâng đỡ quý báu Lúc này là đầu năm. Lòng tôi rộn ràng. Tôi khao khát những gì có thể mang lại cho tôi hạnh phúc. Với tâm thức đó, tôi cầu xin Đức Mẹ.

Đức Mẹ chúc Tết các con của Mẹ

Đức Mẹ chúc Tết các con của Mẹ Tết, tôi thường nhận được rất nhiều lời chúc. Các lời chúc ấy đều tốt đẹp và đến từ nhiều người, thuộc nhiều nơi và từ nhiều màu sắc văn hóa, chính trị, tín ngưỡng. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả.

Nhớ về Bênêđíctô XVI

Nhớ về Bênêđíctô XVI Tôi may mắn được gặp Ðức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 nhiều lần, khi ngài còn là Hồng Y.