Thứ Sáu, 04 Tháng Năm, 2018 18:16

Chân lý

Veritas, Truth, Vérité

Chân: thật; Lý: lẽ. Chân lý: lẽ thật.

Chân lý là lẽ thật vốn có một cách khách quan. Người ta phải nhìn nhận nó, không tùy thuộc vào sở thích hay ý muốn cá nhân.

Theo triết học, chân lý là thực tại trong nhận thức của con người đúng như chúng tồn tại nơi thực tế khách quan. Như thánh Thomas de Aquino nói: “Chân lý là sự tương hợp giữa sự vật và trí khôn” (Veritas est adaequatio rei et intellectus).

Chân lý là một nhân đức, cốt tại việc con người tỏ ra mình thành thật trong các hành vi và lời nói; tránh xa lối sống hai mặt, dối trá và đạo đức giả (x. GLHTCG 2505).

Nguồn gốc của chân lý chính là Thiên Chúa, những lời của Ngài không thể sai lầm (x. 2 Sm 7,28): “Căn nguyên Lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm” (Tv 119,160).

Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian là để “làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37). Chính Chúa Giêsu đã xưng mình: “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (x. Ga 14,6). Người mặc khải về Thiên Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14.9).

Chúa Thánh Thần được gọi là Thần Chân Lý, vì Ngài làm chứng cho Đức Kitô và dẫn đưa các môn đồ đến chỗ hiểu biết trọn vẹn giáo lý của Đức Kitô (x. Ga 14,26; 15,26-27; 16,12-13).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm