nhân lực
Thu hút nhân tài vào việc chung xứ đạo

Thu hút nhân tài vào việc chung xứ đạo

Mỗi xứ đạo đều không thiếu những người có tay nghề, có trình độ chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực. Cùng lắng nghe để tìm ra những phương cách nhằm thu hút họ góp sức vào việc chung để làm cho giáo xứ phát triển hơn.

Đừng bỏ phí nguồn lực

Đừng bỏ phí nguồn lực Ðối với các nước phát triển, thời kỳ dân số vàng (phần lớn dân cư trong độ tuổi lao động) đặc biệt quan trọng với họ, bởi lẽ đất nước sẽ tận dụng được nguồn lực tại chỗ không phải thuê mướn nhân công nước ngoài.

Các giáo xứ làm gì để bù đắp nguồn nhân lực ?

Các giáo xứ làm gì để bù đắp nguồn nhân lực ? Nguồn nhân lực phục vụ nhà thờ chính là nhân tố quan trọng để một giáo xứ phát triển.