Đừng bỏ phí nguồn lực

Đừng bỏ phí nguồn lực Ðối với các nước phát triển, thời kỳ dân số vàng (phần lớn dân cư trong độ tuổi lao động) đặc biệt quan trọng với họ, bởi lẽ đất nước sẽ tận dụng được nguồn lực tại chỗ không phải thuê mướn nhân công nước ngoài.

Các giáo xứ làm gì để bù đắp nguồn nhân lực ?

Các giáo xứ làm gì để bù đắp nguồn nhân lực ? Nguồn nhân lực phục vụ nhà thờ chính là nhân tố quan trọng để một giáo xứ phát triển.