Cầu nguyện một cách riêng biệt

Cầu nguyện một cách riêng biệt Với nội dung thân tình, lá thư nói về Đức Thánh Cha Phanxicô có đoạn như sau: “Khi cuộc sống đã xế chiều, việc cầu nguyện một cách riêng biệt trở thành ‘sự duy nhất cần thiết’ cho việc thánh hóa bản thân, và cho việc xây dựng thân thể Đức Kitô, là Hội Thánh”.

Sám hối

Sám hối Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đã và đang giúp tôi đi vào con đường sám hối. Con đường sám hối là con đường có nhiều khó khăn. Nhưng nhờ ơn Chúa, tôi đang bước đi với những bước nhỏ. Tôi xin chân thành chia sẻ những kinh nghiệm nhỏ bé của tôi.

Sám hối và vững tin vào chúa

Sám hối và vững tin vào chúa Ngay lúc này, tôi nhận ra ơn Chúa cứu tại Đất Nước Việt Nam đã bắt đầu, đó là đồng bào ta đang siết lại gần nhau hơn, thắm thiết yêu thương nhau hơn, trong lý tưởng cao đẹp thiêng liêng là kiên quyết bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta.

Linh mục trước vấn đề tội lỗi

Linh mục trước vấn đề tội lỗi Tuần Năm linh mục, xin chia sẻ đôi chút suy nghĩ về linh mục trước vấn đề tội lỗi. Chia sẻ này là một mời gọi hồi tâm. Một hồi tâm khiêm nhường. Một hồi tâm khát khao Chúa.

  • 1
  • 2