Cha kính mến
Nhật ký Đức Giêsu P20

Nhật ký Đức Giêsu P20

Thầy chúc anh chị em có một tâm hồn bình an. Bình an của Thầy là niềm vui bất khuất trước mọi nghịch cảnh. Anh chị em sẽ cảm nghiệm lần lần thứ bình an này của Thầy.

Nhật ký Đức Giêsu P16

Nhật ký Đức Giêsu P16 Trẻ thơ nào cũng dể thương .Ai cũng yêu trẻ thơ , nhưng tuyệt nhiên chưa ai kính trọng trẻ thơ . người ta dạy trẻ thơ phải bắt chước người lớn.Nhưng con lại yêu cầu người lớn phải bắt chước trẻ thơ.

Nhật ký Đức Giêsu P12

Nhật ký Đức Giêsu P12 Con đặt tay lên xác chết. Con muốn chuyền sức sống của con qua xác chết. Ý chí ấy mạnh như ý chí toàn năng của Cha. Bỗng con xuất thần.
Này con, ngồi dậy.

Nhật ký Đức Giêsu P3

Nhật ký Đức Giêsu P3 Cháu rất buồn khi thấy người nghèo và người bệnh nhlều quá. Không ai cứu vớt được họ. Bố thí bao nhiêu cũng không vừa. Nhất là không có ai yêu thương và kính trọng họ cả.

Nhật ký Đức Giêsu P2

Nhật ký Đức Giêsu P2 Hôm nay thánh đài Giêrusalem đã vãn người. Tín đồ hành hương đã dỡ lều và lục tục ra về. Thương buôn cũng cuốn gói nhảy phóc lên lưng lạc đà theo hướng Tây trực chỉ Gióppê...