Thời gian

Thời gian Việc tạo dựng của Thiên Chúa ghi dấu chuỗi dài cuộc sống và đo lường bằng những đổi thay theo trật tự được tạo lập. Dòng thời gian được Chúa điều hướng.

Ðấng cứu chuộc

Ðấng cứu chuộc Theo Cựu Ước, chỉ có Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc (x. Is 54, 5-8). Tân Ước cũng khẳng định như thế, nhưng còn nhấn mạnh thêm: Thiên Chúa cứu chuộc toàn vũ trụ và nhân loại, qua cuộc đời, sứ mệnh, Cuộc Khổ Nạn và Sự Phục Sinh của Ðức Kitô (x. Mt 20,28; 1Tm 2,6; Eph 1,7-10).

Chút cảm nghiệm về tình yêu Chúa

Chút cảm nghiệm về tình yêu Chúa Hình ảnh bụi cây, hình ảnh cát bụi, mà Kinh Thánh nêu lên, đã giúp tôi rất nhiều về cảm nghiệm Tình yêu Chúa dành cho tôi. Thực sự, tôi chỉ là cát bụi, tôi chỉ là bụi cây hèn mọn. Nhưng được Chúa thương. Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa.

Ách cứu độ

Ách cứu độ Có thể chia trích đoạn Tin Mừng này thành ba phần: 1.Chúa Giêsu giới thiệu về Chúa Cha (cc. 25-26); 2.Chúa Giêsu giới thiệu về sứ mạng của chính mình (c. 27); 3.Chúa Giêsu mời gọi môn đệ tiếp nối sứ mạng (cc. 28-30).

Người Do Thái

Người Do Thái Đây là tên để chỉ các miêu duệ dân nước Giuđa sau thời lưu đày và cả những người theo đạo của họ dù họ thuộc các dân tộc khác.

Cứu độ

Cứu độ Cứu độ có nghĩa là sự giải thoát, chữa lành của Thiên Chúa, để đưa chúng ta đến đời sống mới trong ân sủng nhờ Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Lùi vào trung tâm

Lùi vào trung tâm Tôi lùi là tôi bỏ lại rất nhiều, để rút vào cuộc sống âm thầm. Cuộc sống âm thầm thiêng liêng, mà tôi đã lùi vào sâu, có một nơi, tôi gọi là trung tâm.

“Giáo hội chỉ lành mạnh nếu truyền giáo”

“Giáo hội chỉ lành mạnh nếu truyền giáo” Báo La Croix vừa có bài phỏng vấn cha James Mallon, một linh mục chánh xứ của giáo phận Halifax -Yarmouth (Canada). Cha là người Canada gốc Scotland, có những nghiên cứu về các điểm mạnh của Tin Lành và là tác giả của một cuốn sách nổi tiếng về việc canh tân các giáo xứ.

Đức Giêsu vào đời

Đức Giêsu vào đời Sau Công đồng Vaticanô II bế mạc, một niềm tin và hy vọng bộc phát mạnh mẽ. Từ đó, một số người nghĩ rằng phải lên đường, phải nhập thế, phải vào đời...

Việc cầu nguyện nơi người bệnh tật, già yếu

Việc cầu nguyện nơi người bệnh tật, già yếu Mỗi tín hữu có thể và phải làm chứng cho đức tin của mình. Có nhiều cách làm chứng. Cách làm chứng tốt nhất và chắc chắn đẹp lòng Chúa nhất là làm chứng bằng hành động bác ái.

Thánh lễ cuộc đời

Thánh lễ cuộc đời Có những lời tuyên xưng, bằng kinh nguyện, bằng nghi thức và bằng những biểu dương hoành tráng. Có những lời tạ ơn, bằng tiếng ca, bằng công thức, và bằng những bài kể ra thành tích. Có những lời khấn xin, bằng những cuộc hành hương, bằng những chuỗi kinh, và bằng những bông hoa, đèn nến.

Cảm tạ chúa xót thương từ thân phận yếu hèn

Cảm tạ chúa xót thương từ thân phận yếu hèn Bên cạnh những chứng nhận cao sang rực sáng đó, còn có những chứng nhân loại khác. Họ bé nhỏ, thầm lặng, nhiều khi sống chôn vùi. Họ cũng làm chứng cho Chúa, nhưng một cách khác. Không ở pháp trường, không ở chiến trường, nhưng ở đời thường, ngay trong thân phận yếu hèn của họ.

Một mốc thời gian quan trọng

Một mốc thời gian quan trọng Khủng hoảng trong lãnh vực đào tạo hiện nay gợi ý cho tôi nhớ lại khủng hoảng trong lãnh vực đào tạo của đạo cũ thời Chúa Giêsu. Bầu khí đào tạo thời đó là lề luật. Hãnh diện vì có nhiều luật. An tâm vì giữ được hình thức luật. Đánh giá theo sự có giữ luật một cách tỉ mỉ hay không. Chúa Giêsu không chấp nhận việc đào tạo như thế.

Xin thương đỡ nâng con

Xin thương đỡ nâng con Thiết tưởng tình hình như thế rất đáng báo động. Báo động, để nhận thức hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp, nếu chúng ta không cộng tác với Chúa cứu nguy con người. Cộng tác thế nào ? Thưa là nghe Lời Chúa dấn thân làm chứng cho yêu thương. Chỉ yêu thương, như Chúa yêu thương, mới có sức cứu độ.

Đôi chút tâm sự về lòng thương xót Chúa trong đời tôi

Đôi chút tâm sự về lòng thương xót Chúa trong đời tôi Sống tinh thần nghèo khó và lo cho người nghèo, để làm chứng cho Chúa giàu lòng thương xót, đó là một thách đố đang đặt ra cho các môn đệ Chúa tại Việt Nam.