Học hỏi Phúc âm
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B

Bạn có kinh nghiệm gì với Chúa Thánh Thần không (được Ngài soi sáng để quyết định, được sức mạnh để làm chứng, được Ngài dạy để hiểu biết Chúa Giêsu…)? Bạn có thường cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM B Mầu nhiệm Thăng Thiên cho thấy Đức Giêsu thật là Đấng bởi trời mà đến, và được Chúa Cha tôn vinh sau khi hoàn tất công việc Cha giao trên trần gian.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B Hai nét quan trọng của một cộng đoàn Kitô hữu, đó là yêu thương nhau như Thầy đã yêu (Ga 15,12), và được sai đến với người ngoài cộng đoàn của mình (Ga 15,16).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B Trong Chúa nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào (hiểu biết chiên sâu xa, quan tâm đến chiên, dẫn dắt chiên đến nơi đồng cỏ, cho chiên sự sống, bảo vệ chiên khỏi sói dữ, đưa chiên lạc về một ràn, hy sinh tính mạng vì chiên)?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B “Chính anh em là chứng nhân”. Theo bạn, ở Việt Nam, chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc phục vụ gì hay qua lối sống nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B Theo bạn, thái độ đòi hỏi của ông Tôma trong Ga 20,25 có quá đáng không? Có khi nào bạn gặp một người giống Tôma ở trong nhóm hay họ đạo của bạn không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM B Các phụ nữ là những người đầu tiên nghe thiên thần loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Họ cũng là những người được yêu cầu đi báo Tin Mừng ấy cho các môn đệ. Bạn thấy phụ nữ có thể đảm nhận thêm việc gì trong giáo xứ của bạn?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B Chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu bị làm nhục trong dinh thượng tế (14,65), trong dinh tổng trấn (15,16-20), và trên thập giá (15,29-32). Theo bạn, trong tất cả các nỗi đau của Cuộc Thương Khó, Đức Giêsu đau nhất khi nào, bởi ai?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B Hãy đọc lại toàn bộ bài Tin Mừng này. Hãy tìm những câu cho thấy Đức Giêsu có thái độ lạc quan trước cái chết gần đến? Ngài thấy cái chết của mình có ý nghĩa không? Đức Giêsu có mời gọi chúng ta bước theo đường của Ngài không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Bài Tin Mừng này có nói gì về cái chết của Đức Giêsu không? Bài Tin Mừng này có nói gì về lý do tại sao Đức Giêsu bị giết chết không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B Vinh quang thần linh của Đức Giêsu được vén mở trong giây lát cho ba môn đệ. Khi nào vinh quang ấy mới được vén mở trọn vẹn?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B Đức Giêsu chữa lành bà mẹ vợ của ông Simon bằng cách nào? Trong Tin Mừng Mác-cô, Đức Giêsu có thường chữa bệnh theo kiểu ấy không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B Phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng Máccô (Mc 1,21-28) là phép lạ trừ quỷ, xảy ra ở hội đường vùng Caphácnaum, có lẽ vào buổi sáng ngày sabát.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM B Bốn môn đệ đầu tiên là những người đánh cá quê mùa, ít học. Theo ý bạn, tại sao Thầy Giêsu lại muốn chọn họ làm môn đệ của Ngài?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM B Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu cho Anrê, rồi Anrê lại giới thiệu Đức Giêsu cho Simon. Theo ý bạn, để trở thành một người giới thiệu Đức Kitô, cần có những điều kiện gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA - NĂM B Qua ba câu đầu tiên của Tin Mừng Máccô, chúng ta thấy căn tính của Đức Giêsu. Ngài là Đấng Kitô (nghĩa là đấng Mêsia), là Con Thiên Chúa (Mc 1,1).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT Bạn học được gì khi chiêm ngắm đôi vợ chồng nghèo, bồng con đi đoạn đường rất xa, lên Đền thờ để dâng con mình cho Chúa?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B Khi Maria nói tiếng Xin Vâng thì Con Thiên Chúa bắt đầu thành người trong cung lòng của Mẹ. Mẹ đã cưu mang Người Con ấy chín tháng trước khi cho Con chào đời. Khi đọc bài Tin Mừng này trong Mùa Vọng, điều gì đánh động bạn hơn cả?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B Đọc toàn bộ bài Tin Mừng hôm nay, và tìm những chi tiết trong đó cho thấy ông Gioan Tẩy giả là người đã hoàn toàn xóa mình để làm chứng cho Đức Giêsu.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B Cứ đến mùa Vọng chúng ta lại gặp khuôn mặt của Gioan Tẩy giả. Trong Tin Mừng Máccô, hình ảnh ông Gioan có nổi bật không?