HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM A Đức Giêsu đã “định nghĩa” Kitô hữu là “muối của trái đất” và là “ánh sáng cho thế giới”. Hai định nghĩa trên có gì đặc biệt?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH Bạn học được gì nơi cách sống của Thánh Gia qua bài Phúc Âm này? Cha mẹ dâng các con mình cho Thiên Chúa như thế nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT MÙNG HAI TẾT - KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT MÙNG HAI TẾT KÍNH NHỚ TỔ TIÊN Thảo kính cha mẹ là một trong mười điều răn mà ông Môsê đã nhận từ trên núi Xinai. Đây không phải là một điều cấm làm như những giới răn khác, nhưng là điều Thiên Chúa truyền phải làm như một bổn phận.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II TN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II TN - NĂM A Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (Ga 1,29), rồi lại làm chứng Ngài là Con Thiên Chúa (Ga 1,34). Hai tước vị này có liên quan với nhau không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM A “Trời đã được mở ra” cho thấy Thiên Chúa bắt đầu trực tiếp ngỏ lời với con người sau một thời gian dài, và thời đại cánh chung đã được khai mạc.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH - NĂM A Khi thấy ngôi sao lạ xuất hiện, Ba Vua đã khao khát đến tận nơi để gặp mặt vị Vua mới sinh.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA - NĂM A Tại sao vua Hêrôđê lại muốn giết các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM A Đời sống hôn nhân giữa Đức Maria và thánh Giuse gặp những khó khăn ngay từ đầu. Nhờ đâu thánh gia vượt qua được khó khăn đó?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM A Đức Giêsu ca ngợi sự cao trọng của Gioan Tẩy giả, dù ông chỉ là người dọn đường (Mt 11,10). Theo bạn, điều gì làm nên sự cao trọng của ông?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A Hối cải nghĩa là gì? Tại sao cần phải hối cải để chuẩn bị cho Nước Trời gần đến?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIII TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIII TN - NĂM C Câu chuyện trong bài Tin Mừng này diễn ra trong khuôn viên Đền thờ. Đức Giêsu bàn về chuyện Đền thờ ...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII TN - NĂM C Trước khi có cuộc tranh luận trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu đã phải đối diện với mấy cuộc tranh luận khác và tranh luận với ai?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI TN - NĂM C Đọc Lc 19,5. Tại sao Đức Giêsu nói mình phải ở lại nhà ông Dakêu? Tìm câu trả lời trong Lc 19,10.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Khi đọc những dụ ngôn đặc biệt của Luca như dụ ngôn về người Samaritanô nhân hậu, về người cha nhân hậu, về ông nhà giàu và Ladarô, cũng như về dụ ngôn hai người lên Đền thờ cầu nguyện trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn thấy chúng có nét nào chung?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 18, 2.4. Bạn nghĩ gì về tính cách của ông quan tòa này? Ông có giống với nhân vật ở sách Khôn ngoan 2,10-11 không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bài Tin Mừng này có thể chia làm hai phần: Lc 17,12-14 và 17,15-19. Bạn có thấy cách trình bày hai phần này có gì giống nhau không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C Vực thẳm lớn ở đời sau ngăn cách ông nhà giàu và Ladarô đã bắt đầu khi nào ở đời này?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 16,13. Theo bạn, tại sao ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của (Mammôn) được?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Tìm những điểm chung có trong ba dụ ngôn chiên lạc, đồng bạc bị mất và người cha nhân hậu. Tại sao Đức Giêsu kể ba dụ ngôn này?