HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C Khi suy niệm Tin Mừng Gioan về tương quan qua lại giữa Ba Ngôi với nhau (giữa Đức Giêsu với Cha và với Thánh Thần), bạn rút ra được bài học nào khi sống chung với người khác?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM C Các môn đệ đóng cửa vì sợ “người Do Thái”. “Người Do Thái” ở đây để chỉ ai? Tại sao lại sợ họ?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN - NĂM C Bài Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một tông đồ và các môn đệ sau khi Ngài sống lại. Biến cố này diễn ra vào “ngày thứ nhất trong tuần” (Lc 24,1).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C Những điều nào Đức Giêsu nói ở Ga 14,26-29 khi Ngài sắp về với Cha, nay đã được ứng nghiệm ở Ga 20,11-29?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C Tình yêu thương giữa các Kitô hữu có phải là điều quan trọng trong Tin Mừng Gioan không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C Chúa nhật thứ tư Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, dành để cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Bạn thấy cần cầu xin điều gì cho ơn thiên triệu trên thế giới và ở Việt Nam?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C Ga 21,6 cho thấy các môn đệ đã vâng lời một người lạ đứng trên bờ. Họ đã thả lưới bên phải mạn thuyền và đã có được một mẻ cá rất lớn: 153 con cá lớn nằm gọn trong lưới không bị rách và được kéo vào bờ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Đức Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn: bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ PHỤC SINH (LỄ ĐÊM) - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ PHỤC SINH (LỄ ĐÊM) - NĂM C Biến cố Chúa Giêsu phục sinh đã ảnh hưởng lớn lao trên cuộc đời của các môn đệ theo Chúa, cả nam lẫn nữ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C Bạn thấy mình giống nhân vật nào trong bài Thương Khó này? Đâu là những nét giống nhau giữa bạn với nhân vật đó?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C Nhân vật chính trong dụ ngôn này là Người Cha. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu cho thấy tấm lòng bao dung của Người Cha đối với cả hai đứa con.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C Ông chủ vườn nho có phải là người nóng tính và tàn ác không khi ông đòi chặt cây vả?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C Tại sao Giáo hội luôn cho đọc bài Tin Mừng về việc Chúa Hiển dung vào tuần II mùa Chay? Chúa Giêsu được hiển dung, có nâng đỡ chúng ta trong mùa Chay không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C Khi cám dỗ Đức Giêsu, quỷ đã nói hai lần: Nếu ông là Con Thiên Chúa (các câu 3 và 9). Đức Giêsu có biết mình là Con Thiên Chúa không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 6,39. Đức Giêsu đòi người lãnh đạo trong cộng đoàn phải là người thế nào? Điều gì có thể làm người lãnh đạo bị mù? Người lãnh đạo bị mù sẽ đưa đến hậu quả nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Luca 6,36 mời chúng ta có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bạn có thấy chung quanh bạn có nhiều người nghèo không? Nghèo của cải, sức khỏe, chỗ đứng trong xã hội, tri thức, tình bạn, tình yêu, gia đình…?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM C Tại sao mẻ cá trong bài Phúc âm này là mẻ cá lạ lùng? So sánh chuyện mẻ cá lạ ở Lc 5,1-11 với mẻ cá lạ ở Ga 21,1-11. Bạn hãy liệt kê một số điểm khác nhau giữa đôi bên.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đức Giêsu nói hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh Ngài vừa đọc ở hội đường Na-da-rét. Khi nào những lời Kinh Thánh trên mới được ứng nghiệm trọn vẹn?