Học hỏi Phúc âm
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

Trong bài Tin Mừng này, thánh sử Máccô nói đến tên của người được Đức Giêsu chữa lành. Tên anh là Batimê. Bar nghĩa là con trai trong tiếng Aramaic của người Do Thái thời Đức Giêsu. Batimê nghĩa là “con trai của ông Timê” (Mc 10,46).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Theo bạn, tại sao Đức Giêsu nói người giàu khó vào Nước Thiên Chúa (Mc 10,23)? Câu chuyện giữa anh có nhiều của cải với Thầy Giêsu cho chúng ta thấy điều gì (Mc 10,17-22)? Nếu Chúa Giêsu gặp tôi hôm nay, Ngài sẽ nói tôi còn thiếu điều gì? Tôi sẽ đáp lại ra sao?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Đời sống hôn nhân ngày nay gặp nhiều khủng hoảng. Xem ra những lời của Chúa Giêsu không được coi trọng. Đâu là những lý do dẫn đến ly dị hay ngoại tình nơi các đôi vợ chồng hôm nay? Phải giúp các bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân ra sao để tránh bi kịch này?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B Qua câu nói của ông Gioan ở Mc 9,38, ta thấy nhóm Mười Hai (“chúng con”) tỏ ra bực tức khi thấy có người “không theo chúng ta,” nghĩa là không thuộc về nhóm môn đệ Đức Giêsu, mà lại dám “nhân danh Thầy mà trừ quỷ”.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM B Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu ba lần loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh cho ai? Vì sao Ngài loan báo cho họ như vậy?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B Nhìn chung, người ta nghĩ Đức Giêsu là ai? Tại sao có người nghĩ Đức Giêsu là Êlia? Đức Giêsu có nhận mình là Đấng Kitô không?http://cms.cgvdt.vn/Article/Create/Article

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Có những điểm giống nhau giữa phép lạ chữa người điếc ngọng (Mc 7,31-37) và phép lạ chữa người mù (Mc 8,22-26). Cả hai phép lạ đều được làm ở vùng đất dân ngoại, ở bên kia sông Giođan (Thập Tỉnh, Bếtsaiđa).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu nhắc nhở những nhà lãnh đạo Do Thái về cái chính yếu phải giữ. Ngài còn mời gọi đám đông nên để ý đến cái bên trong trái tim hơn cái bên ngoài.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B Bạn có coi việc rước lễ là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu không? Bạn có thấy mình được thêm sức mạnh để chu toàn bổn phận hàng ngày, nhờ rước Chúa thường xuyên không? Bạn có dành giờ để tâm sự với Chúa sau khi rước lễ không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM B Trong cuộc sống, có khi nào bạn thấy Chúa Cha lôi kéo mình đến với Chúa Giêsu không? Có khi nào bạn mệt mỏi chán chường, rồi thấy Chúa Giêsu đến nuôi mình và cho mình sức sống không? Có khi nào bạn cưỡng lại sự lôi kéo của Chúa Cha và từ chối đến với Chúa Con không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Theo bạn, con người hôm nay đói khát điều gì, về đời sống vật chất và tâm linh? Người giàu và người nghèo có cùng một đói khát không? Tại sao chỉ Đức Giêsu mới có thể làm nhân loại hết đói khát về mặt tâm linh?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn, chăm sóc bạn nhiều lần trong đời, nhất là lúc khó khăn? Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé của bạn cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này không? Theo bạn, phép lạ bánh hóa nhiều có thể xảy ra trong cơn đại dịch này không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B Thầy Giêsu muốn các môn đệ đến một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi vì Thầy biết họ đang rất mệt sau khi phục vụ cho nhu cầu của đông đảo dân chúng: rao giảng, chữa bệnh, trừ quỷ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM B Bạn hãy tưởng tượng xem nếu Đức Giêsu sống vào thời đại chúng ta, Ngài sẽ cho phép chúng ta được mang gì và không được mang gì khi sai chúng ta đi truyền giáo?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B Khi nghe Đức Giêsu giảng trong hội đường ở Nada rét, người dân làng đặt bao nhiêu câu hỏi? Các câu hỏi này tập trung vào những vấn đề gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Có nhiều điểm chung giữa bà bị bệnh và cô bé bị chết. Cả hai đều là phụ nữ: một bà bị đau từ 12 năm, một cô bé 12 tuổi mới qua đời. Cả hai đều ở trong tình cảnh tuyệt vọng.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Trước phép lạ, các môn đệ coi Đức Giêsu là Thầy của mình . Sau phép lạ này, họ nghĩ Đức Giêsu là ai?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM B Chương 4 của Tin Mừng Máccô có ba dụ ngôn: dụ ngôn người gieo giống (4,3-9), dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (4,26-29), và dụ ngôn hạt cải (4,30-32). Cả ba dụ ngôn này đều nói đến “hạt giống” được gieo vãi xuống đất (Mc 4,3.26.31).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - NĂM B Bạn có thấy Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích quan trọng cho đời sống của bạn không? Bí Tích này thường đem lại cho bạn những ơn nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT KÍNH CHÚA BA NGÔI - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT KÍNH CHÚA BA NGÔI - NĂM B Đọc Mt 28,17. Theo bạn, tại sao khi gặp Chúa Phục Sinh, các môn đệ phủ phục bái lạy Ngài, nhưng một vài người hoài nghi ?