HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Khi mời một người đến nhà dùng bữa, chủ nhà muốn bày tỏ tình bạn thân thiết với người được mời. Bởi đó bầu khí của bữa ăn thường là bầu khí của niềm vui ấm áp.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bạn nghĩ gì về nỗ lực phấn đấu của bạn để qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa? Bạn là người Công giáo, được gần gũi với Chúa Giêsu, bạn có sợ mình bị từ chối vào ngày phán xét không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Hôm nay, chúng ta làm gì để thực hiện ước mơ của Đức Giêsu? Chúng ta làm gì để lửa Đức Giêsu đã ném trên mặt đất được bùng lên khắp nơi?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 12,37. Đâu là thái độ của ông chủ khi trở về còn thấy đầy tớ tỉnh thức? Theo bạn, thái độ này có lạ lùng không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Từ câu chuyện chia gia sản giữa hai anh em, Thầy Giêsu đã lên tiếng với cả đám đông. Thầy đã không bảo người anh hay người em đúng, nhưng Thầy lại nhắc nhở mọi người hãy coi chừng, “hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam” (Lc 12,15).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C “Xin làm cho Danh Cha được vinh hiển”. Câu này nghĩa là gì? Ai là người làm cho Danh Cha được vinh hiển?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C Thường thường bạn thấy mình giống Mácta hay Maria? Bạn nghĩ mình có thể giữ được những ưu điểm của cả hai không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bạn có gặp thấy trong Giáo hội những Kitô hữu có tâm hồn của người Samari nhân hậu không? Bạn có bao giờ là người Samari nhân hậu chưa?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc và suy niệm Lc 10,3-4. Theo bạn, người đi rao giảng Tin Mừng xưa và nay đều cần đem theo điều gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Thái độ của hai môn đệ Giacôbê và Gioan có gì giống với ngôn sứ Êlia xưa không? Đọc 2 Vua 1,1-18 và Mc 3,17. Đâu là thái độ cần có khi bị từ chối? Đọc Lc 9,5.55-56; 10,10-11.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM C Khi ngắm nhìn đám đông 5.000 người, ngồi thành nhóm 50, được Chúa Giêsu đãi ăn no nê và dư thừa, bạn nghĩ gì về những người nghèo hôm nay? Ngài có mời bạn cho họ ăn không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C Khi suy niệm Tin Mừng Gioan về tương quan qua lại giữa Ba Ngôi với nhau (giữa Đức Giêsu với Cha và với Thánh Thần), bạn rút ra được bài học nào khi sống chung với người khác?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM C Các môn đệ đóng cửa vì sợ “người Do Thái”. “Người Do Thái” ở đây để chỉ ai? Tại sao lại sợ họ?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN - NĂM C Bài Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một tông đồ và các môn đệ sau khi Ngài sống lại. Biến cố này diễn ra vào “ngày thứ nhất trong tuần” (Lc 24,1).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C Những điều nào Đức Giêsu nói ở Ga 14,26-29 khi Ngài sắp về với Cha, nay đã được ứng nghiệm ở Ga 20,11-29?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C Tình yêu thương giữa các Kitô hữu có phải là điều quan trọng trong Tin Mừng Gioan không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C Chúa nhật thứ tư Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, dành để cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Bạn thấy cần cầu xin điều gì cho ơn thiên triệu trên thế giới và ở Việt Nam?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C Ga 21,6 cho thấy các môn đệ đã vâng lời một người lạ đứng trên bờ. Họ đã thả lưới bên phải mạn thuyền và đã có được một mẻ cá rất lớn: 153 con cá lớn nằm gọn trong lưới không bị rách và được kéo vào bờ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Đức Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn: bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không?