HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIII TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIII TN - NĂM C Câu chuyện trong bài Tin Mừng này diễn ra trong khuôn viên Đền thờ. Đức Giêsu bàn về chuyện Đền thờ ...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII TN - NĂM C Trước khi có cuộc tranh luận trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu đã phải đối diện với mấy cuộc tranh luận khác và tranh luận với ai?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI TN - NĂM C Đọc Lc 19,5. Tại sao Đức Giêsu nói mình phải ở lại nhà ông Dakêu? Tìm câu trả lời trong Lc 19,10.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Khi đọc những dụ ngôn đặc biệt của Luca như dụ ngôn về người Samaritanô nhân hậu, về người cha nhân hậu, về ông nhà giàu và Ladarô, cũng như về dụ ngôn hai người lên Đền thờ cầu nguyện trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn thấy chúng có nét nào chung?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 18, 2.4. Bạn nghĩ gì về tính cách của ông quan tòa này? Ông có giống với nhân vật ở sách Khôn ngoan 2,10-11 không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bài Tin Mừng này có thể chia làm hai phần: Lc 17,12-14 và 17,15-19. Bạn có thấy cách trình bày hai phần này có gì giống nhau không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C Vực thẳm lớn ở đời sau ngăn cách ông nhà giàu và Ladarô đã bắt đầu khi nào ở đời này?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 16,13. Theo bạn, tại sao ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của (Mammôn) được?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Tìm những điểm chung có trong ba dụ ngôn chiên lạc, đồng bạc bị mất và người cha nhân hậu. Tại sao Đức Giêsu kể ba dụ ngôn này?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đức Giêsu đòi ai đến với Ngài phải ghét cha mẹ, vợ con... "Ghét" ở đây nghĩa là gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Khi mời một người đến nhà dùng bữa, chủ nhà muốn bày tỏ tình bạn thân thiết với người được mời. Bởi đó bầu khí của bữa ăn thường là bầu khí của niềm vui ấm áp.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bạn nghĩ gì về nỗ lực phấn đấu của bạn để qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa? Bạn là người Công giáo, được gần gũi với Chúa Giêsu, bạn có sợ mình bị từ chối vào ngày phán xét không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Hôm nay, chúng ta làm gì để thực hiện ước mơ của Đức Giêsu? Chúng ta làm gì để lửa Đức Giêsu đã ném trên mặt đất được bùng lên khắp nơi?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 12,37. Đâu là thái độ của ông chủ khi trở về còn thấy đầy tớ tỉnh thức? Theo bạn, thái độ này có lạ lùng không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Từ câu chuyện chia gia sản giữa hai anh em, Thầy Giêsu đã lên tiếng với cả đám đông. Thầy đã không bảo người anh hay người em đúng, nhưng Thầy lại nhắc nhở mọi người hãy coi chừng, “hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam” (Lc 12,15).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C “Xin làm cho Danh Cha được vinh hiển”. Câu này nghĩa là gì? Ai là người làm cho Danh Cha được vinh hiển?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C Thường thường bạn thấy mình giống Mácta hay Maria? Bạn nghĩ mình có thể giữ được những ưu điểm của cả hai không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bạn có gặp thấy trong Giáo hội những Kitô hữu có tâm hồn của người Samari nhân hậu không? Bạn có bao giờ là người Samari nhân hậu chưa?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc và suy niệm Lc 10,3-4. Theo bạn, người đi rao giảng Tin Mừng xưa và nay đều cần đem theo điều gì?