HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Có khi nào tôi thấy mình bị điếc về mặt tâm linh không, nghĩa là mất khả năng nghe tiếng Chúa và tha nhân? Điều gì thường khiến tôi bị điếc?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu nhắc nhở những nhà lãnh đạo Do Thái về đâu là cái chính phải giữ. Ngài còn mời gọi đám đông nên để ý đến cái bên trong trái tim hơn cái bên ngoài.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Hãy đọc toàn bộ chương 6 của Tin Mừng Gioan. Hãy cho biết Đức Giêsu đã đối thoại với những nhóm người nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Điểm mới mẻ của Ga 6,51 là lời khẳng định của Đức Giêsu: “Bánh tôi sẽ ban là thịt tôi cho sự sống của thế gian.” Câu này có ý nói về bí tích Thánh Thể

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B Việc "người Do Thái" xầm xì về Đức Giêsu gợi cho ta về chuyện gì trong Cựu Ước?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Đám đông đi tìm Đức Giêsu và gặp lại Ngài ở Ca-phác-na-um. Đức Giê-su nghĩ họ tìm Ngài vì lý do gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn nhiều lần trong đời? Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B Đâu là tâm tình của Đức Giêsu khi thấy đám đông chạy bộ đến trước mình? Tại sao Đức Giêsu lại ví họ như bầy chiên không người chăn dắt?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B Tại sao Đức Giêsu sai các ông đi từng hai người một?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Khi nghe Đức Giêsu giảng trong hội đường, người dân làng Nadarét đặt bao nhiêu câu hỏi? Các câu hỏi này tập trung vào những vấn đề gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Theo bạn, việc Đức Giêsu gặp và chữa bệnh cho người phụ nữ trong bài Phúc âm này có bất ngờ đối với Ngài không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Phép lạ dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của một chuỗi các phép lạ nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM B Đức Giêsu dùng dụ ngôn với những hình ảnh về hạt giống để nói về sự phát triển của Nước Thiên Chúa

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - NĂM B Đọc Mc 3,33-35. Bạn thấy những câu này có liên hệ gì với bạn không? Bạn có dám tin mình sẽ trở nên anh chị em và mẹ của Chúa Giêsu nếu mình thi hành ý Thiên Chúa không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - NĂM B Bạn có thấy Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích quan trọng cho đời sống của bạn không? Bí Tích này thường đem lại cho bạn những ơn nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM B Theo bạn, tại sao khi gặp Chúa phục sinh, các môn đệ phủ phục bái lạy Ngài, nhưng một vài người hoài nghi?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B Bạn có thường cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN -  NĂM B Theo Mc 16,9-20, trước khi lên trời, Đức Giêsu phục sinh hiện ra mấy lần?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B Khi đọc cả bài Phúc âm này, bạn có thấy nổi bật chủ đề về điều răn yêu thương không? Bạn nghĩ gì về đời sống yêu thương nơi gia đình và cộng đoàn giáo xứ của bạn?