HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM C Chủ đề của bài Tin Mừng hôm nay là về Ngày Quang Lâm của Chúa Giêsu. Ngài báo cho biết những biến cố sẽ xảy ra trước Ngày Quang Lâm (Lc 21,25-36).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Kinh Tiền Tụng của lễ Kitô Vua có nói đến những nét của Nước Thiên Chúa vào ngày quang lâm: Nước đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Bạn biết gì về hoàn cảnh của các bà góa trong xã hội nước Ítraen?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Đức Giêsu tóm mọi điều răn trong một động từ “yêu mến”. Bạn có thấy tình yêu chi phối đời sống đạo của bạn không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B Đức Giêsu được anh mù gọi là "Con vua Đavít", tước hiệu đó nghĩa là gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B Bài Tin Mừng này nằm ngay sau sự kiện nào? Sự kiện đó có ảnh hưởng gì trên bài Tin Mừng này không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Bạn nghĩ người đàn ông đến gặp Đức Giêsu là người như thế nào? Điều gì nơi người ấy đánh động bạn hơn cả? Câu hỏi của anh này có thành thật không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Đời sống hôn nhân ngày nay gặp nhiều khủng hoảng. Đâu là những lý do dẫn đến ly dị hay ngoại tình nơi các đôi vợ chồng hôm nay?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B Đọc Mc 9,38. Bạn thấy ông Gioan và các môn đệ có khuyết điểm gì? Chúng ta có dễ mắc khuyết điểm này không? Đọc thêm sách Dân số 11, 26-30.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B Tại sao ở đời người ta thích làm người lớn nhất, người đứng đầu, người lãnh đạo? Theo ý bạn, giá trị đích thật của một người nằm ở chỗ nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Nhìn chung, người ta nghĩ Đức Giêsu là ai? Tại sao có người nghĩ Đức Giêsu là Êlia?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Có khi nào tôi thấy mình bị điếc về mặt tâm linh không, nghĩa là mất khả năng nghe tiếng Chúa và tha nhân? Điều gì thường khiến tôi bị điếc?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu nhắc nhở những nhà lãnh đạo Do Thái về đâu là cái chính phải giữ. Ngài còn mời gọi đám đông nên để ý đến cái bên trong trái tim hơn cái bên ngoài.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Hãy đọc toàn bộ chương 6 của Tin Mừng Gioan. Hãy cho biết Đức Giêsu đã đối thoại với những nhóm người nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Điểm mới mẻ của Ga 6,51 là lời khẳng định của Đức Giêsu: “Bánh tôi sẽ ban là thịt tôi cho sự sống của thế gian.” Câu này có ý nói về bí tích Thánh Thể

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B Việc "người Do Thái" xầm xì về Đức Giêsu gợi cho ta về chuyện gì trong Cựu Ước?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Đám đông đi tìm Đức Giêsu và gặp lại Ngài ở Ca-phác-na-um. Đức Giê-su nghĩ họ tìm Ngài vì lý do gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn nhiều lần trong đời? Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B Đâu là tâm tình của Đức Giêsu khi thấy đám đông chạy bộ đến trước mình? Tại sao Đức Giêsu lại ví họ như bầy chiên không người chăn dắt?