Kinh xin lòng mến

Kinh xin lòng mến Giáo lý Hội Thánh Công giáo đã dạy: Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, người Kitô hữu được nên đồng hình đồng dạng với Ðức Giêsu một cách bí tích2. Nhưng, làm thế nào để có thể trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa?

Lạy ông thánh Giuse là cha nuôi

Lạy ông thánh Giuse là cha nuôi Một cuộc đời bước đi trong lầm lạc đen tối, hay một cuộc đời hướng đến những điều cao quý tươi sáng, hoặc bất kể một cuộc đời nào, tất cả chúng ta đều có điểm chung là mang thân phận tro bụi và sẽ trở về bụi tro.

Kinh mười điều răn

Kinh mười điều răn Mười điều răn là các mệnh lệnh đạo đức theo Kinh Thánh, được Thiên Chúa phán truyền cho ông Môsê ở trên núi Sinai. Mười điều răn thuộc về mạc khải của Thiên Chúa, nó nêu lên những bổn phận căn bản của con người đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận.

Kinh cải tội bảy mối

Kinh cải tội bảy mối Tâm tình của những ngày cuối năm đó là tâm tình nhìn lại một năm qua để xin lỗi và để quyết tâm sửa đổi trong năm mới. Xin mượn lời Kinh Cải tội bảy mối để suy niệm và để nhìn lại mình và cầu xin tình thương của Thiên Chúa.

Giờ kinh sớm tối

Giờ kinh sớm tối Nếp sinh hoạt truyền thống này đã được gìn giữ từ nhiều đời, và là những giây phút ý nghĩa trong cuộc sống thường nhật của các tín hữu…

Kinh Trông Cậy

Kinh Trông Cậy Có một sự thật là tình thương yêu và hy sinh vô bờ của người mẹ cho những đứa con từ khi có loài người đến nay chẳng hề thay đổi.

Kinh vực sâu

Kinh vực sâu Một trong những kinh được đọc nhiều nhất vào tháng mười một, đó là Kinh Vực Sâu.

Kinh Mân Côi lời kinh của gia đình

Kinh Mân Côi  lời kinh của gia đình Trong bối cảnh mà các gia đình hiện nay phải đương đầu với những thách đố nghiêm trọng, xin hãy tha thiết giao các gia đình cho quyền năng của Kinh Mân Côi.

Vài nét về kinh Cầu Các Thánh

Vài nét về kinh Cầu Các Thánh Gọi là “Kinh Cầu Các Thánh” bởi vì kinh nguyện này gồm những lời khẩn cầu một số các thánh cũng như Đức Mẹ Maria - Nữ vương các thánh.

Kinh phù hộ

Kinh phù hộ Mẹ Hội Thánh luôn mong muốn con cái kết hiệp với Thiên Chúa, sống trong ơn nghĩa của Thiên Chúa với trọn tâm tình hiếu trung.

Kinh Thú Nhận

Kinh Thú Nhận Cổ nhân có câu: “Khi đầu bạn cúi xuống chạm đất trong sự khiêm tốn, thì lòng bạn sẽ vươn thấu tới trời”. Câu nói ấy như vừa toát lên vẻ đẹp của sự khiêm tốn, vừa tỏ cho thấy có một thứ năng lực đặc biệt có thể giúp con người đạt tới đỉnh cao của sự trọn lành.

Kinh Thờ lạy

Kinh Thờ lạy Các Kitô hữu phải được giáo dục một cách toàn vẹn về bốn nhiệm vụ căn bản: hiểu biết đức tin, cử hành bí tích đức tin, sống đức tin, và cầu nguyện trong đời sống đức tin.

Kinh Thương Xót trong thánh lễ

Kinh Thương Xót trong thánh lễ Kinh Thương xót là tên Việt Nam chúng ta dùng để gọi kinh Kyrie eleison mà nếu dịch cho sát nghĩa là Lạy Chúa, xin dủ thương/ xin thương xót.

Kinh cáo mình trong thánh lễ

Kinh cáo mình trong thánh lễ Ở phần nghi thức sám hối của thánh lễ hiện nay, thông thường vị chủ tế kêu mời giáo dân thống hối như sau:

Những lời nguyện tắt kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Những lời nguyện tắt Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Trải dài suốt nhiều thế kỷ, hình thức cầu nguyện này đã nuôi dưỡng nhiều tâm hồn sống tràn đầy thiện hảo trong ân sủng và tương quan mật thiết với Chúa.

Truyền giáo là yêu thương người tật nguyền

Truyền giáo là yêu thương người tật nguyền Một trong các phương pháp truyền giáo đó là chăm sóc, yêu thương những người bệnh hoạn, tật nguyền như Đức Giêsu, dù phải trả giá.

Nêu tên Đức Giám mục trong kinh nguyện thánh thể (P1)

Nêu tên Đức Giám mục trong kinh nguyện thánh thể Kinh nguyện Thánh Thể được xếp vào một trong số những lời nguyện cao trọng và thánh thiện nhất của Hội Thánh. Vì thế, Hội Thánh hết sức cẩn trọng trong từng từ ngữ và cấu trúc của kinh nguyện này.

Các kinh nguyện Thánh Thể

Các kinh nguyện Thánh Thể Một đàng, nội dung cơ bản của Kinh nguyện Thánh Thể vẫn là lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa vì ơn cứu chuộc của Người qua sự chết và phục sinh của Đức Kitô - do đó không cần phải thay đổi bản văn trong từng thánh lễ.