Nhật ký Đức Giêsu P9

Nhật ký Đức Giêsu P9 Caphácnaum đã dành cho con rất nhiều tình cảm. Cứ chữa một người khỏi bất cứ bệnh gì thì có ngay hàng trăm người bạn, hàng ngàn người hâm mộ.

Nhật ký Đức Giêsu P7

Nhật ký Đức Giêsu P7 Gioan là người không thức thời, biết tiến mà không biết lui. Hêrôđê cướp vợ của ông anh, đó là tội ngoại tình, đó là tội loạn luân. Đúng thế. Nhưng vua chúa quan quyền làm sai thì kệ người ta.

Nhật ký Đức Giêsu P6

Nhật ký Đức Giêsu P6 Thần Khí của Cha chạy rần rần trong cơ thể của con. Con giơ tay lên sáu chum nước. Con truyền cho nó phải hóa thành rượu. Ý của con là ý của Cha. Sức mạnh của con là sức mạnh của Cha.

Caphácnaum

Caphácnaum Do không có tường thành bảo vệ nên khi cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại đế quốc Rôma bị đè bẹp, thành phố bị phá hủy vào năm 66 thời đại của chúng ta, vì lý do đó, trải qua nhiều thế kỷ, các con đường và những công trình xây dựng không thay đổi bao nhiêu.