Lời Chúa và Cuộc Sống
Theo Đức Giêsu, Đấng ban Lời và Bánh Hằng Sống

Theo Đức Giêsu, Đấng ban Lời và Bánh Hằng Sống

Nhóm Mười Hai đã nhận ra nơi Đức Giêsu một con người mà Thiên Chúa đã thánh hóa để thi hành một sứ vụ như các tiên tri ở Israel, trong lúc những người kia chỉ nhìn thấy nơi Ngài “Con ông Giuse, cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả” (c. 42).

Thánh Thể, Bí tích

Thánh Thể, Bí tích Thánh: thuộc về thần linh; thể: thân. Thánh thể: thân thể của thần linh.

Sống từng ngày trong tư cách là con Chúa

Sống từng ngày trong tư cách là con Chúa Với chúng ta hôm nay, trong đức tin của người Công giáo, chúng ta hiểu bởi vì chúng ta đón nhận Lời Chúa, sống trong truyền thống của Giáo hội và được giáo dục trong đức tin của gia đình Công giáo....

Số Một trong Tân Ước

Số Một trong Tân Ước Số là cha mẹ Đức Giêsu hằng năm đều trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Năm Chúa mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về nhà, cứ ngỡ con về chung với đoàn lữ hành, chẳng biết rằng cậu bé Giêsu vẫn còn ở lại Giêrusalem

Chối bỏ Thiên Chúa

Chối bỏ Thiên Chúa Việc chủ tâm chối bỏ Thiên Chúa có ở trong lòng người tội lỗi, như một sự phản loạn chống lại uy quyền, chủ đích và giáo huấn của Thiên Chúa, dẫn tới việc từ khước phục vụ Chúa và chối bỏ Con của Ngài.

Thể văn (trong Thánh Kinh)

Thể văn (trong Thánh Kinh) Thể: sự vật có quy mô, cách thức nhất định; văn: tập hợp từ ngữ để thành lời, thành bài. Thể văn: cách thức trình bày tác phẩm.
Thể văn là cách thức diễn đạt văn chương có những quy tắc riêng, được các tác giả sử dụng để trình bày tư tưởng của họ.

Diễn từ Bánh Hằng Sống

Diễn từ Bánh Hằng Sống Chúng ta cùng nhau có một cái nhìn tổng quát như thế về diễn từ Bánh Hằng Sống, để rồi dừng lại ở đoạn Tin Mừng Chúa nhật 19 thường niên năm B hôm nay, đón nhận bài học Chúa muốn gửi đến cho chúng ta trong tuần này.

Sự sống vĩnh cửu một ân ban (CN XVIII thường niên - Ga 6,24-35)

Sự sống vĩnh cửu một ân ban “Hãy ra công làm việc ... vì lương thực thường tồn đem lại sự sống vĩnh cửu” (Ga 6,27)
Sự sống vĩnh cửu không thể có được do tậu mãi mua sắm hay do công đức, nhưng nhận được như một ân huệ Thiên Chúa ban cho.

Thề gian

Thề gian Thề gian là lấy Thiên Chúa làm chứng cho lời nói dối cố ý.
Thề gian không chỉ vi phạm các đòi hỏi luân lý (đòi hỏi phải nói sự thật), mà còn xúc phạm đến đức tin và tôn giáo.