Ra khỏi lòng mình

Ra khỏi lòng mình Tự thâm sâu con người vẫn còn đó một nỗi khao khát về một niềm vui đích thực. Ðó chính là khao khát Thiên Chúa, như Thánh vịnh 42 đã diễn tả: “Như nai rừng mong mỏi về nguồn suối trong.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Khi đọc những dụ ngôn đặc biệt của Luca như dụ ngôn về người Samaritanô nhân hậu, về người cha nhân hậu, về ông nhà giàu và Ladarô, cũng như về dụ ngôn hai người lên Đền thờ cầu nguyện trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn thấy chúng có nét nào chung?

Hoàn cảnh

hoàn cảnhH Hoàn cảnh là những nhân tố khách quan tác động đến sinh hoạt hay hoạt động của con người ở một nơi chốn.

Chay tịnh

Chay tịnh Kinh Thánh thường nói về việc cá nhân ăn chay và những kiểu ăn chay khác nhau phải tuân thủ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 18, 2.4. Bạn nghĩ gì về tính cách của ông quan tòa này? Ông có giống với nhân vật ở sách Khôn ngoan 2,10-11 không?

Cầu nguyện cho việc truyền giáo

Cầu nguyện cho việc truyền giáo Cầu nguyện theo thánh Augstinô là thưa chuyện với Chúa, như một người con hiếu thảo thưa chuyện với cha mẹ, hoặc như hai người bạn chân tình tâm sự với nhau.

Giáo huấn xã hội của hội thánh

Giáo huấn xã hội của hội thánh Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh là toàn bộ những lời dạy chính thức của Hội Thánh liên quan đến các vấn đề xã hội, dưới ánh sáng mặc khải của Lời Chúa, nhằm hướng dẫn cách cư xử trong các hoạt động xã hội của con người.

Ơn tha tội

Ơn tha tội Tha tội là trả tự do cho một người khỏi tội ác và những hệ lụy của tội, thường đây là một đặc ân, thương cảm hay tình yêu, nhằm tái lập một tương giao cá nhân đã bị tan vỡ.