Đức mến

Đức mến Đức mến là một trong ba nhân đức Đối Thần, được ban cho tín hữu khi họ lãnh Bí tích Thánh Tẩy. Đức mến (còn được gọi là đức ái) là ơn Thiên Chúa ban để con người yêu mến Ngài trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.

Van nài

Van nài Van nài là khẩn thiết và kiên trì kêu xin Chúa cho mình hoặc cho người khác, dựa vào sự biện hộ kiên trì, sự chuyển cầu trung thực và sự kêu cầu mạnh mẽ - kiên trì:

Tầm nhìn...

Tầm nhìn... Ngày nay, người ta hay nói đến hai chữ “tầm nhìn” để nói đến một kế hoạch dài hơi.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B Bài Tin Mừng này nằm ngay sau sự kiện nào? Sự kiện đó có ảnh hưởng gì trên bài Tin Mừng này không?

Ðức cậy

Ðức cậy Đức Cậy cần thiết cho sự cứu độ vì nó bảo vệ tín hữu khỏi thất vọng, nâng đỡ họ khi bị bỏ rơi, giúp họ phấn khởi mong đợi hạnh phúc Nước Trời, giải thoát họ khỏi lòng ích kỷ và đưa họ đến với hạnh phúc của Đức Mến (x. GLHTCG 1818).

Tham vọng, tiêu cực

Tham vọng, tiêu cực Tham vọng với nghĩa tiêu cực là việc theo đuổi địa vị và lợi thế cá nhân, trái nghịch với các mục tiêu của Thiên Chúa như Kinh Thánh diễn tả.

Sức ghì của tiền bạc

Sức ghì của tiền bạc Nói nhỏ với nhau, ai mà chẳng cần tiền và thích tiền. Bởi tiền bạc cũng là hồng ân Chúa ban. Không có tiền thì Giáo hội lấy gì mà đi truyền giáo, giúp đỡ người nghèo, góp phần vào những hoạt động bác ái xã hội …?

Đồng bản thể

Đồng bản thể Đồng: cùng; bản: gốc; thể: bản chất bao hàm bên trong. Bản thể: cái chính yếu cấu thành sự vật. Đồng bản thể: cùng một bản thể.