Vững chắc, đâu là nền tảng ?

Vững chắc, đâu là nền tảng ? Niềm tin vững chắc xây nền trên sự hiểu biết về Thiên Chúa tỏ mình trong công trình tạo dựng và cách hành động uy quyền của Ngài suốt dòng lịch sử, trên sự chắc chắn đối với lời hứa của Ngài,

Hết rượu

Hết rượu Hết rượu thì tiệc tàn thôi, vì còn gì nữa đâu để mà “dzô”. Tội nghiệp, trong suốt ba năm đi rao giảng, Chúa chỉ đi dự có một tiệc cưới. Vậy mà tiệc cưới ấy lại hết rượu.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C Qua dấu lạ ở Cana, Đức Giêsu vén mở cho thấy điều gì của mình?

Rượu nho

Rượu nho “Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: họ hết rượu rồi” (Ga 2,3).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Bạn học được bài học nào từ việc Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan?

Cúi xuống để nâng con người lên

Cúi xuống để nâng con người lên Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa được cử hành sau lễ Chúa Hiển Linh sẽ kết thúc mùa Giáng Sinh. Đức Giêsu khai mạc sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng bằng việc xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Vào thời xưa, khi có một ngôi sao sáng xuất hiện, người ta thường coi đó là dấu hiệu báo chuyện gì sắp xảy ra?

Giúp tha nhân nhận biết chúa

Giúp tha nhân nhận biết chúa Chúa Giêsu là Ánh Sáng huy hoàng hơn cả mặt trời. Nếu mặt trời không phải là của riêng ai, thì Chúa Giêsu cũng là của mọi người, mọi dân tộc.