Lời Chúa và Cuộc Sống
“Ðừng thích làm mặt trời”

“Ðừng thích làm mặt trời”

Thi sĩ Xuân Ly Băng (Ðức ông JB Lê Xuân Hoa) viết bài thơ “Ðừng thích làm mặt trời”. Lời thơ thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nhiều hình ảnh so sánh rất gần gũi thân thương của đời thường, trong đó có đoạn thơ:

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH Bạn học được gì nơi cách sống của Thánh Gia qua bài Phúc Âm này? Cha mẹ dâng các con mình cho Thiên Chúa như thế nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT MÙNG HAI TẾT - KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT MÙNG HAI TẾT KÍNH NHỚ TỔ TIÊN Thảo kính cha mẹ là một trong mười điều răn mà ông Môsê đã nhận từ trên núi Xinai. Đây không phải là một điều cấm làm như những giới răn khác, nhưng là điều Thiên Chúa truyền phải làm như một bổn phận.

Để được sống trong tình yêu quan phòng của Chúa

Để được sống trong tình yêu quan phòng của Chúa Đón chào năm mới, con người vừa mừng lại vừa lo, bởi ý thức sự mong manh và bất lực của mình. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy người Công giáo đừng lo lắng cho tương lai. Mọi sự đã được Chúa quan phòng cả rồi, từ cơm ăn áo mặc đến sự sống thể lý ở trần gian, trong cuộc đời này.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II TN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II TN - NĂM A Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (Ga 1,29), rồi lại làm chứng Ngài là Con Thiên Chúa (Ga 1,34). Hai tước vị này có liên quan với nhau không?

Chứng nhân

Chứng nhân Ðoạn Tin Mừng hôm nay là lời giới thiệu và lời chứng của Gioan Tẩy giả về Ðức Giêsu. Nhưng có gì đó vô lý khi ông Gioan làm chứng về một người mà ông hai lần tuyên bố “tôi đã không biết Người” (Ga 1,31.33).

Hợp nhất, sự -

Hợp nhất, sự - Sự hợp nhất là sự gắn bó trong cùng một đức tin duy nhất của các thành phần trong Giáo hội, xung quanh Chúa Giêsu Kitô.

Ðấng xóa bỏ (Gánh tội)

Ðấng xóa bỏ (Gánh tội) Ông Gioan nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM A “Trời đã được mở ra” cho thấy Thiên Chúa bắt đầu trực tiếp ngỏ lời với con người sau một thời gian dài, và thời đại cánh chung đã được khai mạc.