Lời Chúa và Cuộc Sống
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIII TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIII TN - NĂM C

Câu chuyện trong bài Tin Mừng này diễn ra trong khuôn viên Đền thờ. Đức Giêsu bàn về chuyện Đền thờ ...

  • Thuyết lạc giáo

    Lạc thuyết là những giáo huấn do một nhóm tôn giáo lầm lạc chối bỏ vài khía cạnh trong giáo lý đã được thiết lập. Các văn sĩ Tân Ước không dung thứ các lạc thuyết trong Hội Thánh.

  • Chúa nhậm lời kêu xin của kẻ tội lỗi

    Trong xã hội Do Thái, ai cũng coi những người thu thuế là tội lỗi. Ở dụ ngôn này, Chúa Giêsu cũng coi họ như thế và chính người thu thuế cũng tự xem mình như vậy.

  • Cầu nguyện là ca ngợi và tạ ơn

    Cầu nguyện là ôm trọn lời ca ngợi Thiên Chúa vì Ngài đáng ca ngợi và lẫn lời tạ ơn vì những gì Ngài đã làm và hân hoan trông đợi điều Ngài đã hứa sẽ thực hiện trong tương lai.

Chứng nhân

Chứng nhân Chứng nhân là người làm chứng cho Thiên Chúa.

Suy xét

Suy xét Suy xét là khả năng con người có thể suy xét và phản tỉnh. Các tín hữu được mời gọi suy xét về lời và việc Thiên Chúa đã cho biết qua Sách Thánh và tránh tư duy dựa trên lý lẽ nghèo nàn của con người:

Đức tin quyết bảo vệ, đức ái tỏa sáng

Đức tin quyết bảo vệ, đức ái tỏa sáng Hôm nay, Phụng vụ của Hội Thánh kính nhớ Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Tất cả là 117 vị hiển thánh chứng nhân tử đạo Việt Nam, trong đó có 8 Giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII TN - NĂM C Trước khi có cuộc tranh luận trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu đã phải đối diện với mấy cuộc tranh luận khác và tranh luận với ai?

Dục vọng

Dục vọng Dục vọng là hình thức ước muốn của con người, nhất là ham muốn của giác quan, đi ngược với lý trí (x. GLHTCG 2515).

Một cõi đi về hay một cõi đi lên

Một cõi đi về hay một cõi đi lên “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại!”, kinh Tin kính đã dạy như thế. Ðó cũng chính là niềm xác tín cơ bản của người Công giáo.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI TN - NĂM C Đọc Lc 19,5. Tại sao Đức Giêsu nói mình phải ở lại nhà ông Dakêu? Tìm câu trả lời trong Lc 19,10.

Hoàn cảnh sống

Hoàn cảnh sống Hoàn cảnh sống có gốc tiếng Ðức là Sitz in Leben - có nghĩa đen là “vị trí trong cuộc sống”. Ðây là đặc ngữ trong khoa nghiên cứu Thánh Kinh, được dùng đầu tiên bởi học giả người Ðức Hermann Gunkel.