Lời Chúa và Cuộc Sống
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Đức Giêsu dạy ta có thái độ nào với người ác? Đọc Mt 5,39a. Ngài nêu ra mấy trường hợp cụ thể để minh họa? Đọc Mt 5,39b-41.

  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM A

    Đức Giêsu ca ngợi sự cao trọng của Gioan Tẩy giả, dù ông chỉ là người dọn đường (Mt 11,10). Theo bạn, điều gì làm nên sự cao trọng của ông?

  • Thuyết lạc giáo

    Lạc thuyết là những giáo huấn do một nhóm tôn giáo lầm lạc chối bỏ vài khía cạnh trong giáo lý đã được thiết lập. Các văn sĩ Tân Ước không dung thứ các lạc thuyết trong Hội Thánh.

  • Chúa nhậm lời kêu xin của kẻ tội lỗi

    Trong xã hội Do Thái, ai cũng coi những người thu thuế là tội lỗi. Ở dụ ngôn này, Chúa Giêsu cũng coi họ như thế và chính người thu thuế cũng tự xem mình như vậy.

Ảnh tượng thánh

Ảnh tượng thánh Ảnh tượng thánh là những hình hay tượng biểu thị Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và các Thánh, đã được thánh hóa để tôn kính, thuộc nghệ thuật thánh.

Má “Nếu ai bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39).

Con thương yêu người ta như mình con vậy

Con thương yêu người ta như mình con vậy Bài Tin Mừng hôm nay nói về một lối sống vượt xa kiểu thế gian. Ðức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy con đường công lý thật sự xuyên qua lề luật tình yêu, vượt lên trên luật ăn miếng trả miếng, nghĩa là “luật báo oán” (Xh 21,24), luật này dạy con người được yêu cầu xử phạt và đền bù tùy theo thiệt hại.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM A Sau khi đọc cả bài Tin Mừng, bạn thấy Đức Giêsu có đòi hỏi nhiều hơn Luật trong Cựu Ước không? Lời giáo huấn của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng này có những nét gì đặc biệt?

Bãi bỏ

Bãi bỏ Hủy bỏ là sự kết thúc tối hậu và sự tự hủy, các thực hành, hay các tình trạng của sự việc. Kinh Thánh, trông đợi sự hủy bỏ tối hậu của Thiên Chúa đối với trật tự hiện tại nhờ việc khai mở một Giêrusalem mới.

Sống công chính hơn người khác

Sống công chính hơn người khác “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước trời” (Mt 5,20).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM A Đức Giêsu đã “định nghĩa” Kitô hữu là “muối của trái đất” và là “ánh sáng cho thế giới”. Hai định nghĩa trên có gì đặc biệt?

Ánh sáng và dân thiên chúa

Ánh sáng và dân thiên chúa Thánh Kinh thường dùng ánh sáng làm biểu tượng cho Dân Chúa, nhất là cho cách thế mà các tín hữu có thể và phải phản ánh vinh quang Thiên Chúa trong thế gian tội lỗi.