Lời Chúa và Cuộc Sống
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

Tại sao ở đời người ta thích làm người lớn nhất, người đứng đầu, người lãnh đạo? Theo ý bạn, giá trị đích thật của một người nằm ở chỗ nào?

  • Bánh Thánh Thể

    Bài đọc 1 trích sách Châm Ngôn: “Hãy đến mà ăn bánh của ta, và uống rượu do ta pha chế”. Theo lời sách Châm Ngôn, bánh và rượu đây là Đức Khôn Ngoan, được “thiên cách hóa” như chính Thiên Chúa.

  • Máu Chúa Giêsu Kitô

    Việc Chúa Giêsu Kitô đổ máu mình ra được coi như một biểu tỏ trao ban sự sống làm lễ đền tội nhân loại.

  • Thánh Thể niềm tin và sự sống

    Người Do Thái được chứng kiến phép lạ Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê, họ vẫn chỉ thấy bánh và tiếp tục thèm bánh, mà chẳng quan tâm gì nhiều lắm tới con người Giêsu, vị ân nhân đã cho bánh.

Con đường theo Chúa

Con đường theo Chúa Trên đường đi Emmau, hai môn đệ bàn về cuộc khổ nạn của Chúa, còn ngược lại trên đường đến Caphácnaum, các tông đồ tranh luận về công danh, chia chác ghế ngồi trong Nước Chúa.

Thánh giá và những tiên báo

Thánh giá và những tiên báo Cái chết của Chúa Giêsu Kitô hoàn tất những tiên báo trong Cựu Ước và rõ ràng đã được dự liệu trong giáo huấn của Người.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Nhìn chung, người ta nghĩ Đức Giêsu là ai? Tại sao có người nghĩ Đức Giêsu là Êlia?

Từ bỏ chính mình

Từ bỏ chính mình Từ bỏ là hy sinh. Hy sinh là mất mát. Do đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu : “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình” (Mc 8, 34) có ý nghĩa cao vời, bởi vì đây chính là nét đẹp của tình yêu.

Một cuộc tạo dựng mới

Một cuộc tạo dựng mới Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Đó là một cảm nghiệm sâu sắc mà tôi nhận ra khi bắt đầu học Kinh Thánh. Có người đã ví von: “Kinh Thánh là một bức thư tình mà Thiên Chúa muốn gởi đến loài người”(Khuyết danh).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Có khi nào tôi thấy mình bị điếc về mặt tâm linh không, nghĩa là mất khả năng nghe tiếng Chúa và tha nhân? Điều gì thường khiến tôi bị điếc?

Sabat, ngày

Sabat, ngày Trong ngày Sabat, người Do Thái phải chu toàn các điều luật nghỉ ngơi một cách nhiệm nhặt, cầu nguyện và đọc các bài Sách Thánh; tại Giêrusalem có nghi thức dâng của lễ (x. Lv 23,3).

Ðiếc

Ðiếc “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu” (Mc 7,31-37).