Lời Chúa và Cuộc Sống
Muối nhạt thì không còn là muối nữa

Muối nhạt thì không còn là muối nữa

Các nhà thần học có thể đưa ra những định nghĩa về Kitô hữu trong tương quan với Chúa Giêsu Kitô. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta hình ảnh tươi tắn và lạc quan của một Kitô hữu trong tương quan với thế giới.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM A Khi định nghĩa người môn đệ Đức Kitô, hay người Kitô hữu bằng hai hình ảnh “muối cho trái đất” và “ánh sáng cho thế giới”, Đức Giêsu cho thấy người Kitô hữu không hề tách biệt khỏi trái đất này và thế giới này. Họ được sai đến để sống và để phục vụ cho trái đất, cho thế giới.

Ánh sáng và dân Thiên Chúa

Ánh sáng và dân Thiên Chúa Thánh Kinh thường dùng ánh sáng làm biểu tượng cho Dân Chúa, nhất là cho cách thế mà các tín hữu có thể và phải phản ánh vinh quang Thiên Chúa trong thế gian tội lỗi.

Xin dạy trái tim con biết cách tìm Chúa

Xin dạy trái tim con biết cách tìm Chúa Khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Ngài với hai môn đệ của ông: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Một lời giới thiệu không dễ hiểu chút nào, dù chiên là con vật không xa lạ gì với người Do Thái.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM A Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (Ga 1,29), rồi lại làm chứng Ngài là Con Thiên Chúa (Ga 1,34). Hai tước vị này có liên quan với nhau không?

Chú giải (Thánh Kinh)

Chú giải (Thánh Kinh) Chú: ghi thêm cho rõ nghĩa; giải: phân tích cho tường tận. Chú giải: phần ghi thêm để giải thích cho rõ nghĩa.

Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa

Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa Chúa Giêsu Kitô được gọi là “Chiên Thiên Chúa”. Biểu tượng này chỉ cho thấy Đức Kitô là hy lễ hoàn hảo đền vì tội lỗi. Hình ảnh này cũng vẽ nên sự hiền lành và ý chỉ của Ngài tự nguyện chịu khổ và chịu chết.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH NĂM A Đọc lại cả bài Phúc Âm Mt 2,1-12. Theo bạn, nhờ đâu mà các nhà chiêm tinh gặp được vị Vua mới sinh của cả nhân loại?

Giảng đài

Giảng đài Giảng đài là nơi chỉ để công bố và rao giảng Lời Chúa.