HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đức Giêsu nói hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh Ngài vừa đọc ở hội đường Na-da-rét. Khi nào những lời Kinh Thánh trên mới được ứng nghiệm trọn vẹn?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C “Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh…”. Đâu là ý nghĩa của từ “hôm nay”trong câu Lc 4,21?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C Qua dấu lạ ở Cana, Đức Giêsu vén mở cho thấy điều gì của mình?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Bạn học được bài học nào từ việc Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Vào thời xưa, khi có một ngôi sao sáng xuất hiện, người ta thường coi đó là dấu hiệu báo chuyện gì sắp xảy ra?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C Bạn có nghĩ Đức Giêsu năm 12 tuổi là một thần đồng không? Ngài có phải là một bậc thầy không? Ngài có cần học không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C Bạn có bao giờ chiêm ngắm việc Đức Maria mang thai Chúa Giêsu không? Bạn nghĩ gì về việc Con Thiên Chúa quyền uy nay lại sống nhờ một người phụ nữ bình dân và khiêm hạ?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C Để thúc đẩy người dân mau hối cải, Gioan không ngại dùng những lời đe dọa. Tìm những hình ảnh Gioan đã dùng để diễn tả sự luận phạt của Thiên Chúa

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C Dám hoán cải và dám mời gọi mọi người hoán cải, đó là điều ông Gioan Tẩy Giả đã làm. Giáo hội chúng ta hôm nay có cần những Gioan như thế không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM C Chủ đề của bài Tin Mừng hôm nay là về Ngày Quang Lâm của Chúa Giêsu. Ngài báo cho biết những biến cố sẽ xảy ra trước Ngày Quang Lâm (Lc 21,25-36).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Kinh Tiền Tụng của lễ Kitô Vua có nói đến những nét của Nước Thiên Chúa vào ngày quang lâm: Nước đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Bạn biết gì về hoàn cảnh của các bà góa trong xã hội nước Ítraen?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Đức Giêsu tóm mọi điều răn trong một động từ “yêu mến”. Bạn có thấy tình yêu chi phối đời sống đạo của bạn không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B Đức Giêsu được anh mù gọi là "Con vua Đavít", tước hiệu đó nghĩa là gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B Bài Tin Mừng này nằm ngay sau sự kiện nào? Sự kiện đó có ảnh hưởng gì trên bài Tin Mừng này không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Bạn nghĩ người đàn ông đến gặp Đức Giêsu là người như thế nào? Điều gì nơi người ấy đánh động bạn hơn cả? Câu hỏi của anh này có thành thật không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Đời sống hôn nhân ngày nay gặp nhiều khủng hoảng. Đâu là những lý do dẫn đến ly dị hay ngoại tình nơi các đôi vợ chồng hôm nay?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B Đọc Mc 9,38. Bạn thấy ông Gioan và các môn đệ có khuyết điểm gì? Chúng ta có dễ mắc khuyết điểm này không? Đọc thêm sách Dân số 11, 26-30.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B Tại sao ở đời người ta thích làm người lớn nhất, người đứng đầu, người lãnh đạo? Theo ý bạn, giá trị đích thật của một người nằm ở chỗ nào?