Ðức Mẹ giúp tôi tha thứ

Ðức Mẹ giúp tôi tha thứ Những lời bộc lộ trên của vị thuyết trình đó làm tôi ngạc nhiên. Nhưng dần dần tôi thấy là đúng. Tha thứ cho những người thân nhiều khi gây đau đớn sâu xa cho bản thân tôi, nhất là khi những người thân đó vẫn dửng dưng tiếp tục làm khổ tôi như chuyện bình thường.

Đức Mẹ giúp tôi đón nhận ơn tha tội

Đức Mẹ giúp tôi Ðức Mẹ luôn nhắc cho tôi hai sự thực trên đây, phải coi đó là những sự thực sống còn. Ðón nhận ơn tha thứ sẽ được lên thiêng đàng. Không đón nhận ơn tha thứ sẽ phải xuống hỏa ngục.

Ðức Mẹ giúp tôi đón nhận lương thực hằng ngày

Ðức Mẹ giúp tôi đón nhận lương thực hằng ngày Lương thực hằng ngày nuôi sống linh hồn tôi là chính Chúa Giêsu. Ngài đến với tôi, không phải để lên án tôi, nhưng để cứu tôi.

Ðức Mẹ giúp tôi sống trong thử thách

Ðức Mẹ giúp tôi sống trong thử thách Phải trải qua những thử thách, đó là giáo dục của tình yêu Chúa. Có những thử thách xảy tới bất ngờ, quá sức tưởng tượng.

Ðọc những lá thư Chúa gởi cho tôi

Ðọc những lá thư Chúa gởi cho tôi Thao thức của tôi trong tình hình này là gặp gỡ Chúa để sống theo thánh ý Chúa. Ðang khi tôi thao thức như vậy thì có những sự kiện xảy ra lôi cuốn sự chú ý của tôi.

Mẹ là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần

Mẹ là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần Tôi xin chia sẻ điều mà Chúa tha thiết truyền dạy tôi lúc này. Chúa truyền dạy không chỉ riêng tôi, mà cũng truyền dạy cho mọi người con Chúa.

Chúa ở cùng con

Chúa ở cùng con Mấy ngày nay tôi đau đớn khác thường. Trong cơn đau đớn hầu như không còn sức chịu nổi, tôi đã kêu đến Ðức Mẹ, xin Ðức Mẹ thương xót cứu tôi.

Hãy là cây thánh giá sống động

Hãy là cây thánh giá sống động “Suốt 65 năm qua, con có là cây thánh giá sống động như Cha muốn về con không?”.