Nhớ về người cha yêu dấu Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Nhớ về người cha yêu dấu Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Càng già yếu, tôi càng nhớ về quá khứ. Quá khứ mà tôi nhớ nhiều nhất là những con người đã đào tạo tôi. Những con người đã đào tạo tôi là một số đông không kể xiết. Hầu hết họ đã chết rồi. Nhưng tất cả đều vẫn sống trong tôi.

Sứ điệp quan trọng từ Ðức Mẹ Lộ Ðức là khiêm nhường

Sứ điệp quan trọng từ Ðức Mẹ Lộ Ðức là khiêm nhường Lourdes là một thành phố nhỏ thuộc dãy núi Pyrénées của Pháp. Nay trở thành nơi hành hương nổi tiếng, do sự kiện Ðức Mẹ đã hiện ra ở đó.

Năm mới, gởi tới mọi người tình yêu chân thành, trung tín

Năm mới, gởi tới mọi người tình yêu chân thành, trung tín Người bé mọn nói ở đây phải hiểu theo ý Chúa. Chúa phán: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” Lc 10, 20).

Tâm sự cuối đời về hạt lúa

Tâm sự cuối đời về hạt lúa Chúa Giêsu, buổi tối thứ năm sau bữa tiệc ly, đã vào vườn Cây Dầu với vài môn đệ thân tín để cầu nguyện.

Cảm thương là con đường cứu độ

Cảm thương là con đường cứu độ Trong mọi đau khổ, tôi không ngừng cầu xin Chúa thương đỡ nâng tôi. “Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời”. Bài hát đó của Dao Kim thường âm ỉ trong tôi.

Tình yêu cứu độ

Tình yêu cứu độ Tất cả những gì tôi cảm nghiệm thấy nơi tôi về tình yêu Chúa đều tỏa sáng sự xót thương vô cùng của Chúa.

Nhìn sang năm mới

Nhìn sang năm mới Năm mới, tình hình sẽ mới, sẽ có những ánh sáng mới, và cũng có những bóng tối mới.

Ðón nhận trái tim Chúa Giêsu như Thánh Charles De Foucauld

Ðón nhận trái tim Chúa Giêsu như Thánh Charles De Foucauld Mấy ngày nay, qua những liên hệ riêng tư, tôi được biết cha Charles de Foucauld sắp được tuyên phong thánh.