Lời Chúa và Cuộc Sống
Tông đồ, chọn và chỉ định

Tông đồ, chọn và chỉ định

Tông đồ là người được Chúa Giêsu sai đi. Từ này được sử dụng để nói đặc biệt về nhóm mười hai môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng cũng chỉ về thánh Phaolô được Ðức Kitô Phục Sinh trao sứ mệnh làm tông đồ.

Chúa Thánh Thần đem lại sự mới mẻ, hòa hợp và truyền giáo

Chúa Thánh Thần đem lại sự mới mẻ, hòa hợp và truyền giáo Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, chúng ta chiêm ngưỡng và sống lại qua phụng vụ việc Chúa Giêsu Phục Sinh đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh, một biến cố ân sủng bao trùm phòng Tiệc Ly để rồi lan tràn ra khắp nơi trên toàn thế giới.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN - NĂM C Bài Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một tông đồ và các môn đệ sau khi Ngài sống lại. Biến cố này diễn ra vào “ngày thứ nhất trong tuần” (Lc 24,1).

Khiết tịnh, đức :

Khiết tịnh, đức : Khiết: sạch sẽ; tịnh: không bợn nhơ. Khiết tịnh: sạch sẽ, không bợn nhơ.

Giơ tay

Giơ tay Giơ tay, một cử chỉ có thể là dấu tôn thờ hay tuyên thệ. Việc mô tả Thiên Chúa giơ tay lên là dấu chỉ quyền năng tạo dựng.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C Những điều nào Đức Giêsu nói ở Ga 14,26-29 khi Ngài sắp về với Cha, nay đã được ứng nghiệm ở Ga 20,11-29?

Israel

Israel Israel có gốc tiếng Hipri nghĩa là “Ðấng El tự chứng tỏ mình mạnh mẽ”. Từ này trước tiên là biệt danh của tổ phụ Iacob (x. St 32,29), về sau trở thành tên của dân tộc phát xuất từ ông.

Hiệp thông với Chúa

Hiệp thông với Chúa Mối quan hệ với Thiên Chúa bị cắt đứt bởi tội, đã được tạo lập nhờ Chúa Giêsu. Mối quan hệ này cung ứng nền tảng đặc biệt cho sự hiệp thông của loài người.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C Tình yêu thương giữa các Kitô hữu có phải là điều quan trọng trong Tin Mừng Gioan không?