Hy sinh

Hy sinh Hy sinh bỏ mình là chịu mất tiện nghi riêng vì người khác, như bà Ruth vì chồng (R 2,11) Giuđa vì em (St 44,33-34) tín hữu Do Thái vì Chúa (Dt 10,34), Môsê vì dân Chúa (Dt 11,24-27).

Adam

Adam Trong Thánh Kinh, Adam có lúc là danh từ chung chỉ loài người; có lúc là danh từ riêng chỉ vị thủy tổ nhân loại.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Bạn biết gì về hoàn cảnh của các bà góa trong xã hội nước Ítraen?

Chúng ta nghĩ rằng mình mến Chúa yêu người, nhưng có thật hay không ?

Chúng ta nghĩ rằng mình mến Chúa yêu người, nhưng có thật hay không ? Người đời thường đánh giá theo bề ngoài, còn Thiên Chúa thì đánh giá theo tấm lòng.

EVA

EVA Eva có gốc tiếng Hipri là hawwah - do động từ hâyâh, nghĩa là “sống”. Đây là tên của vị Tổ mẫu mà Tổ phụ Adam đã đặt cho, “vì Bà là mẹ của chúng sinh” (St 3,20. Đó là người phụ nữ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho Adam (x. St 2,21-22).

Giả hình

Giả hình Giả hình là việc phô trương bên ngoài nhằm che dấu thực tại bên trong.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Đức Giêsu tóm mọi điều răn trong một động từ “yêu mến”. Bạn có thấy tình yêu chi phối đời sống đạo của bạn không?

Yêu thương không thể nói suông

Yêu thương không thể nói suông Bài Tin Mừng vừa đọc ghi lại câu Đức Giêsu trả lời ông kinh sư Do Thái khi ông chất vấn Ngài về điều răn nào là quan trọng nhất trong Luật pháp Môsê.