Hoang địa

Hoang địa Mỗi năm, vào dịp Mùa Vọng, chúng ta lại được nghe “tiếng hô” của Gioan Tẩy Giả. Tiếng hô của ông kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để dọn đường cho Ðấng Cứu Thế và dọn lòng để đón nhận ơn cứu độ.

Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Cụm từ này chỉ việc “Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi tì vết Nguyên Tội, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả xác cả hồn” (GLHTCG 966).

Hoang vu

Hoang vu “Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. (Mt 3,3)

Mùa vọng

Mùa vọng Mùa Vọng là mùa đầu tiên của năm Phụng vụ, là thời gian Hội Thánh sống lại niềm mong đợi Chúa đến lần thứ nhất, qua đó canh tân lòng nhiệt thành mong đợi Chúa đến lần thứ hai (x. GLHTCG 524).

Vô tri /không biết

Vô tri /không biết Vô tri là một phần của điều kiện loài người, là thụ tạo có giới hạn biết của loài người bất toàn, nhưng con người có thể tin tưởng Thiên Chúa, Ðấng thấu tỏ mọi sự, để dẫn bước họ.

Mùa Vọng Mùa Tỉnh thức

Mùa Vọng Mùa Tỉnh thức Năm 79, một thành phố lớn trên 20 ngàn dân bất thình lình bị núi lửa vùi lấp dưới lớp phún xuất thạch dày trên 5 mét. Thành phố đó tên Pompê gần thành Napôli thuộc nước Ý.

Cám dỗ và Chúa Giêsu Kitô

Cám dỗ và Chúa Giêsu Kitô Chúa Giêsu Kitô, như mọi người khác đã biết đến cơn cám dỗ. Nhưng Người không bao giờ chịu thua. Bị cám dỗ Ðức Kitô đã biết tuân phục mà khước từ và giữ được sự vô tội

Vâng phục, lời khấn

Vâng phục, lời khấn Theo mẫu gương vâng phục hoàn hảo của Ðức Kitô với Chúa Cha, các tu sĩ vâng phục ý Thiên Chúa qua luật dòng, bề trên và cộng đoàn.