Chị em

Chị em “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em ...” Lc 14,26)

Tu nào dễ hơn?

Tu nào  dễ hơn? Người xưa có câu: Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Khi mời một người đến nhà dùng bữa, chủ nhà muốn bày tỏ tình bạn thân thiết với người được mời. Bởi đó bầu khí của bữa ăn thường là bầu khí của niềm vui ấm áp.

KItô giáo

KItô giáo Kitô Giáo là đạo do Ðức Kitô Giêsu (người làng Nazareth, xứ Palestina, nay thuộc Israel) sáng lập, đặt nền tảng trên cuộc sống, sự rao giảng, sự chết và sự sống lại của Người.

Ðề cao /tâng bốc /tán dương

Ðề cao /tâng bốc /tán dương Tán dương là dùng lời nói hay hành động đề cao một người. Việc tán dương Ðức Giêsu Kitô, trước là trên thập giá, rồi trong sự Phục sinh của Người, là kiểu mẫu Thiên Chúa đề cao kẻ khiêm nhường và tuân phục, Thiên Chúa cũng hạ kẻ tự tâng bốc xuống, các tín hữu được mời gọi dâng lời tán dương Thiên Chúa.

Dự tiệc và đãi tiệc

Dự tiệc và đãi tiệc Chúa Giêsu được thủ lãnh nhóm Pharisêu mời dùng tiệc. Nhân bối cảnh bữa tiệc, Người dạy hai bài học: khi được mời dự tiệc và khi đứng ra đãi tiệc.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bạn nghĩ gì về nỗ lực phấn đấu của bạn để qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa? Bạn là người Công giáo, được gần gũi với Chúa Giêsu, bạn có sợ mình bị từ chối vào ngày phán xét không?

Tiệc Thiên sai

Tiệc Thiên sai “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13,29)