Có bệnh vái tứ phương

Có bệnh vái tứ phương Sinh bệnh lão tử là lẽ thường tình. Con người dường như bất lực với lẽ thường tình ấy. Dù có thuốc linh đan trường sinh rồi cũng chết.

Hy lễ

Hy lễ Hy lễ là phẩm vật của con người dâng lên thần thánh để biểu lộ lòng tôn kính, cảm tạ, xin ơn và đền tội.

Ngủ và chết

Ngủ và chết Đáp lời mời của viên trưởng hội đường Giairô để cứu sống con gái đã chết của ông (Mc 5, 35), Chúa Giêsu lại nói: “Đứa trẻ có chết đâu, nó ngủ đấy” (39), khiến có kẻ chế nhạo Người (40)

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Phép lạ dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của một chuỗi các phép lạ nào?

Xin cho chúng ta trở nên bé nhỏ

Xin cho chúng ta trở nên bé nhỏ Lễ Sinh nhật thánh Gioan có từ thế kỷ thứ V và được mừng vào ngày 24.6 hằng năm, nghĩa là 6 tháng trước ngày lễ Giáng Sinh 24.12.

Niềm vui và kinh nghiệm loài người

Niềm vui và kinh nghiệm loài người Niềm vui được cảm nhận trong nhiều hoàn cảnh cuộc sống hay những tương giao con người với nhau. Điều này thật quan trọng trong đời sống của Dân Chúa.

Tín thác, lòng

Tín thác, lòng Tín: tin; thác: giao phó. Tín thác: tin tưởng và giao phó cho ai điều gì.

“Việc Chúa làm quả thật lớn lao”

“Việc Chúa làm quả thật lớn lao” Đứng trước một khu rừng, người ta để ý tới những tiếng cây gẫy đổ, mà không chú ý tới tiếng vang của bao mầm sống đang mọc lên.