Tinh thần

Tinh thần Các thiên thần cũng là tinh thần thuần túy, song phân biệt với Thiên Chúa, bởi thiên thần cũng là loài thụ tạo, không tự hữu và được Thiên Chúa dựng nên.

Tội lỗi và ơn tha thứ

Tội lỗi và ơn tha thứ Các tội nhân phải đáp lại nhã ý muốn tha thứ của Thiên Chúa trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM C Chủ đề của bài Tin Mừng hôm nay là về Ngày Quang Lâm của Chúa Giêsu. Ngài báo cho biết những biến cố sẽ xảy ra trước Ngày Quang Lâm (Lc 21,25-36).

Chúa đến và tỉnh thức

Chúa đến và tỉnh thức Phụng vụ cuối năm B tưng bừng rộn rã với những lễ trọng kính các thánh tử đạo Việt Nam (CN 33 TN, ngày 24.11.2018) và lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ (25.11.2018).

Tội trọng

Tội trọng Tội trọng là tội phạm đến một điều nghiêm trọng với ý thức đầy đủ và chủ ý ưng thuận (x. GLHTCG 1857).

Chúa Giêsu Kitô lại đến

Chúa Giêsu Kitô lại đến “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21,27).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Kinh Tiền Tụng của lễ Kitô Vua có nói đến những nét của Nước Thiên Chúa vào ngày quang lâm: Nước đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.

“Nước Người sẽ không bao giờ cùng”

“Nước Người sẽ không bao giờ cùng” Trong phụng vụ của Hội Thánh, các ngày lễ lớn luôn mang giá trị giáo dục đức tin cho mọi Kitô hữu, việc thiết lập lễ Chúa Kitô Vua cũng mang ý hướng tốt lành đó.