Nhập thể

Nhập thể Nhập Thể là đặc ngữ Công giáo chỉ việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Thánh hiến

Thánh hiến Thánh hiến là một đòi hỏi của Thiên Chúa thánh thiện: “Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh” (Lv 11,44 20,7-8 22,32).

Người cha mẹ có trách nhiệm

Người cha mẹ có trách nhiệm Giáo hội tại Việt Nam đã và đang nỗ lực đem tinh thần của Phúc Âm chiếu sáng đời sống gia đình, làm cho gia đình thăng tiến trong đời sống Ðức Tin cũng như trong tình liên đới hài hòa giữa các thành viên.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B Khi Maria nói tiếng Xin Vâng thì Con Thiên Chúa bắt đầu thành người trong cung lòng của Mẹ. Mẹ đã cưu mang Người Con ấy chín tháng trước khi cho Con chào đời. Khi đọc bài Tin Mừng này trong Mùa Vọng, điều gì đánh động bạn hơn cả?

Mùa Giáng sinh

Mùa Giáng sinh Mùa Giáng Sinh là thời gian Hội Thánh kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa và những lần tỏ mình đầu tiên của Người.

Thiên Chúa tối thượng

Thiên chúa tối thượng Thật sự Thiên Chúa tự do và có thể thực hiện mọi sự theo ý Ngài, Ngài cai trị mọi thụ tạo ý muốn của Ngài là nguyên lý tối hậu của mọi sự, sự kiện trên được diễn tả bằng ngôn ngữ vương quốc.

Tình Chúa muôn ngàn đời

Tình Chúa muôn ngàn đời Dòng lịch sử ơn cứu độ mạc khải cách rõ nét tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa là Tình yêu (1Ga 4,8). Dù cho con người có phản bội nhưng Thiên Chúa mãi luôn tín trung vì Người không thể chối chính Người (x. 2Tm 2,12-13)

Ðể thực hiện những điều Chúa muốn

Ðể thực hiện những điều Chúa muốn “Ðường Hy Vọng” là một tập sách nhỏ chia sẻ những cảm nghiệm thiêng liêng của Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.