Lời Chúa và Cuộc Sống
Con đường theo Chúa

Con đường theo Chúa

Trên đường đi Emmau, hai môn đệ bàn về cuộc khổ nạn của Chúa, còn ngược lại trên đường đến Caphácnaum, các tông đồ tranh luận về công danh, chia chác ghế ngồi trong Nước Chúa.

Cứu độ, lịch sử

Cứu độ, lịch sử Lịch sử cứu độ là việc Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ qua dòng lịch sử, để cho toàn thể loài người có thể nhận biết Thiên Chúa và nhờ đó mà đạt tới sự sống vĩnh cửu.

Thánh giá và những tiên báo

Thánh giá và những tiên báo Cái chết của Chúa Giêsu Kitô hoàn tất những tiên báo trong Cựu Ước và rõ ràng đã được dự liệu trong giáo huấn của Người.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Nhìn chung, người ta nghĩ Đức Giêsu là ai? Tại sao có người nghĩ Đức Giêsu là Êlia?

Từ bỏ chính mình

Từ bỏ chính mình Từ bỏ là hy sinh. Hy sinh là mất mát. Do đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu : “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình” (Mc 8, 34) có ý nghĩa cao vời, bởi vì đây chính là nét đẹp của tình yêu.

Một cuộc tạo dựng mới

Một cuộc tạo dựng mới Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Đó là một cảm nghiệm sâu sắc mà tôi nhận ra khi bắt đầu học Kinh Thánh. Có người đã ví von: “Kinh Thánh là một bức thư tình mà Thiên Chúa muốn gởi đến loài người”(Khuyết danh).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Có khi nào tôi thấy mình bị điếc về mặt tâm linh không, nghĩa là mất khả năng nghe tiếng Chúa và tha nhân? Điều gì thường khiến tôi bị điếc?

Sabat, ngày

Sabat, ngày Trong ngày Sabat, người Do Thái phải chu toàn các điều luật nghỉ ngơi một cách nhiệm nhặt, cầu nguyện và đọc các bài Sách Thánh; tại Giêrusalem có nghi thức dâng của lễ (x. Lv 23,3).

Ðiếc

Ðiếc “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu” (Mc 7,31-37).