Lời Chúa và Cuộc Sống
Gieo rắc yêu thương như những hạt mưa

Gieo rắc yêu thương như những hạt mưa

Chúa nhật tuần trước, Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Anh em hãy dùng tiền bạc mà mua lấy bạn bè, để khi hết tiền bạc, anh em sẽ được họ mời đón vào sự sống đời đời” (Lc. 16, 9).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 16,13. Theo bạn, tại sao ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của (Mammôn) được?

Công trạng

Công trạng Công: việc đáng kể; trạng: tờ ghi nhớ. Công trạng: việc ghi nhớ công việc đáng khen thưởng.

Ôliu

Ôliu Ôliu là một loại cây xanh tươi gốc gác miền Cận Ðông. Người ta trồng ôliu để lấy trái. Trái ôliu để ăn, ép lấy dầu làm thực phẩm hoặc dùng vào những việc khác.

Tiền bạc có phải là căn nguyên tội lỗi ?

Tiền bạc có phải là căn nguyên tội lỗi ? Tặng phẩm cao quý mà Thiên Chúa tặng ban cho con người chính là sự tự do.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Tìm những điểm chung có trong ba dụ ngôn chiên lạc, đồng bạc bị mất và người cha nhân hậu. Tại sao Đức Giêsu kể ba dụ ngôn này?

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô Chúa Giêsu đã đến mặc khải Thiên Chúa, loan báo Nước Thiên Chúa đến và cứu độ nhân loại sa ngã qua cái chết của Ngài trên thập tự giá.

Tình yêu hiệp thông

Tình yêu hiệp thông Bài Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay thật dài nhưng có thể nói cũng là đoạn Tin Mừng đẹp nhất của Luca.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đức Giêsu đòi ai đến với Ngài phải ghét cha mẹ, vợ con... "Ghét" ở đây nghĩa là gì?