Dự tòng, thời kỳ

Dự tòng, thời kỳ Thời kỳ dự tòng là giai đoạn người dự tòng được hướng dẫn, học hỏi về đời sống đức tin trước khi chịu Phép Rửa và gia nhập Hội Thánh Công giáo.

Mượn

Mượn Mượn là việc yêu cầu và nhận được tiền hay đồ vật để sử dụng tạm, do lòng ưu ái thân thiết.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C Qua cách hành xử của Đức Giêsu, bạn thấy Ngài có coi nhẹ tội ngoại tình không? Bạn thích cách hành xử này ở những điểm nào?

Dự tòng, người

Dự tòng, người Người dự tòng là người ở trong giai đoạn chuẩn bị gia nhập đạo Chúa Kitô, để đón nhận và sống đầy đủ đức tin Kitô giáo.

Ngoại tình

Ngoại tình Những quan hệ tính dục bởi ít là một bên đã kết hôn với người khác, những quan hệ như thế phá vỡ hôn ước bị Thánh Kinh kết án, Chúa Giêsu Kitô còn mở rộng sự ngoại tình tới cả thèm muốn trong lòng nữa.

Đừng xét đoán

Đừng xét đoán Gia đình là nền tảng của xã hội, một khi vợ chồng đã đánh mất lòng chung thủy thì không những gia đình ấy bị đổ vỡ, mà còn băng hoại đến xã hội.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C Nhân vật chính trong dụ ngôn này là Người Cha. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu cho thấy tấm lòng bao dung của Người Cha đối với cả hai đứa con.

Tĩnh tâm, việc

Tĩnh tâm, việc Tĩnh tâm là dành một thời gian, không gian đặc biệt để tìm gặp, sống mật thiết với Chúa và tìm thánh ý Chúa sâu xa hơn. Tĩnh tâm cũng hàm ý việc thấy rõ mình hơn để điều chỉnh tình trạng tâm hồn và đời sống mình.