Môn đệ Chúa “khiêu vũ giữa bầy sói”

Môn đệ Chúa “khiêu vũ giữa bầy sói” Ðức Giêsu sai từng hai người đi chung và cộng tác với nhau, để nói lên rằng lời chứng của họ về Ðức Giêsu và ơn cứu độ của Người là chứng thật, vì “Lề luật có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật” (Ga 8,17), và sứ vụ này cần phải được chia sẻ, không còn là của riêng cá nhân, nhưng là sứ vụ của cộng đoàn.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc và suy niệm Lc 10,3-4. Theo bạn, người đi rao giảng Tin Mừng xưa và nay đều cần đem theo điều gì?

Kinh chiều

Kinh chiều Kinh Chiều là lời cầu nguyện chính thức của Hội Thánh vào cuối ngày - một trong hai giờ kinh then chốt của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Thừa sai và trách vụ

Thừa sai và trách vụ Thiên Chúa trao phó nhiều trách vụ khác nhau cho các tôi tớ Ngài. Trách vụ chính của những người được Chúa sai đi là loan Tin Mừng cho những người chưa được nghe biết, nhờ đó nhiều người đến được đức tin.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Thái độ của hai môn đệ Giacôbê và Gioan có gì giống với ngôn sứ Êlia xưa không? Đọc 2 Vua 1,1-18 và Mc 3,17. Đâu là thái độ cần có khi bị từ chối? Đọc Lc 9,5.55-56; 10,10-11.

Linh hồn

Linh hồn Linh hồn con người được tạo dựng trực tiếp bởi Thiên Chúa (x. St 2,7), chứ không phải do cha mẹ sinh ra.

Nhiệt tâm, sốt sắng

Nhiệt tâm, sốt sắng Nhiệt tâm hay sốt sắng là toàn dân gắn kết với Thiên Chúa, với một người hay một phận vụ nào đó. Dân Thiên Chúa được khích lệ bày tỏ sự gắn kết như vậy.

Dấu chỉ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa

Dấu chỉ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa Thánh lễ và Bí tích Thánh Thể không do Hội Thánh, không do bất cứ ai bịa đặt ra, nhưng là do chính Chúa Kitô thiết lập.