Lời Chúa và Cuộc Sống
Chúa Giêsu Kitô cà các danh hiệu

Chúa Giêsu Kitô cà các danh hiệu

Các danh hiệu của Chúa Giêsu Kitô, nhiều và phong phú với những khác biệt, rọi sáng cả con người lẫn một số khía cạnh trong tác vụ của Ngài.

Sứ mệnh giới thiệu Chúa

Sứ mệnh giới thiệu Chúa Có một câu hỏi được đặt ra: Tại sao có nhiều tín hữu Công giáo lại có thái độ thờ ơ, không nhiệt thành giới thiệu Chúa cho người thân và bạn bè để họ cũng được ơn cứu độ giống như mình?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA - NĂM B Qua ba câu đầu tiên của Tin Mừng Máccô, chúng ta thấy căn tính của Đức Giêsu. Ngài là Đấng Kitô (nghĩa là đấng Mêsia), là Con Thiên Chúa (Mc 1,1).

Thánh tẩy, bí tích

Thánh tẩy, bí tích Thánh Tẩy là bí tích làm cho người lãnh nhận được giải thoát khỏi tội lỗi, được tái sinh làm con Thiên Chúa, trở thành chi thể của Ðức Kitô, thành viên của Hội Thánh, nhờ nước và Thánh Thần (x. GLHTCG 1213).

Phép rửa bằng Thánh Thần

Phép rửa bằng Thánh Thần Phép rửa bằng Thánh Thần đã được thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu Kitô hứa là một hành động thần linh, bởi đó, Thánh Thần đưa Kitô hữu vào sự kết hợp và thông hiệp thực sự với Chúa Giêsu Kitô vinh hiển, trang bị và làm cho họ có thể nên thánh và phụng sự Chúa.

Liên đới tội nhân

Liên đới tội nhân Có một lần dạy giáo lý tôi hỏi các em: Thông thường khi phạm tội điều đầu tiên mình phải làm gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH - NĂM B Chiêm ngắm thái độ của các nhà chiêm tinh dân ngoại trong việc tìm đến với vị vua Do Thái mới sinh? Hành trình dài của họ theo ánh sao, lễ vật của họ, cử chỉ bái lạy của họ và nhất là lòng tin của họ vào vị Tân Vương, dù đây chỉ là một trẻ thơ bình thường ở ngôi nhà nhỏ tại Bêlem…

Chúa Giêsu

Chúa Giêsu Giêsu, có tiếng gốc Hy Lạp là Jesous - được dịch từ tiếng Hipri: Yehoshua, nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”.

Cúi, sấp mình

Cúi, sấp mình Cúi hay sấp mình là hành động tuân phục trước một nhân vật hay một sự vật đáng được kính trọng.