Chúa Giêsu chịu phép rửa

Chúa Giêsu chịu phép rửa Vâng ý Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã được thánh Gioan làm phép rửa cho tại sông Jordan. Biến cố được đóng ấn bởi việc Chúa Thánh Thần ngự xuống và tiếng nói ưng thuận của Chúa Cha.

Tâm hồn đẹp phải biết sám hối

Tâm hồn  đẹp phải biết sám hối Bài thánh ca “Chúa không lầm” của linh mục nhạc sĩ Kim Long có những lời như sau: “Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH - NĂM A Khi thấy ngôi sao lạ xuất hiện, Ba Vua đã khao khát đến tận nơi để gặp mặt vị Vua mới sinh.

Hiển linh, lễ

Hiển linh, lễ Hiển linh, có gốc tiếng Hy Lạp là epiphaneia - được ghép bởi epi (= trước mặt) và phaneia (= hiện ra) - chỉ sự biểu dương quyền uy của vua chúa, hay những cuộc tỏ hiện của thần linh

Dấu chỉ, các loại

Dấu chỉ, các loại “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện ở phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 1,2)

Hãy tỏa sáng nơi lòng cuộc đời !

Hãy tỏa sáng nơi lòng cuộc đời ! Ngôn sứ Isaia kêu gọi Giêrusalem hãy đứng lên, hãy tỏa sáng. Giêrusalem là trung tâm chính trị và văn hóa. Hơn thế nữa, Giêrusalem còn là Thành Thánh, là niềm tự hào của dân riêng đối với các dân ngoại xung quanh.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA - NĂM A Tại sao vua Hêrôđê lại muốn giết các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận?

Thế gian

Thế gian Thế: đời; gian: khoảng giữa. Thế gian: cõi đời, nơi con người sinh sống.