Lời Chúa và Cuộc Sống
Lời tạ ơn

Lời tạ ơn

Có thể nói, một trong những ngôn từ được kể là đẹp nhất trong kho tàng ngôn ngữ của nhân loại, từ đông sang tây, từ bắc tới nam, đó là hai tiếng “cám ơn”.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bài Tin Mừng này có thể chia làm hai phần: Lc 17,12-14 và 17,15-19. Bạn có thấy cách trình bày hai phần này có gì giống nhau không?

Giáo hội tại gia

Giáo hội tại gia Giáo hội tại gia là gia đình sống như một cộng đoàn Kitô giáo. Giáo hội tại gia mang những đặc điểm như Giáo hội, được Thiên Chúa quy tụ, tham gia cử hành Phụng vụ cùng với Giáo hội, có sứ mệnh rao giảng và làm chứng cho Phúc Âm.

Abba

Abba Abba gốc tiếng Aram là Abba, có nghĩa là Cha ơi! Ðó là tiếng thân mật mà đứa trẻ nhỏ trong gia đình Do Thái thường dùng để gọi cha mình. Ðó cũng là tiếng mà Chúa Giêsu dùng để thưa với Chúa Cha (x. Mc 14,36).

Thai Nghén

Thai Nghén “Truyền tin cho Ðức Maria, sứ thần nói: Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (Lc 1,31)

Kinh mân côi lời kinh tuyệt vời

Kinh mân côi lời kinh tuyệt vời Lễ Mân Côi được mọi người biết và mừng rất trọng thể vào năm 1571, khi Mẹ Maria ban ơn cho Ðạo Binh Thánh Giá chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ ở vịnh Népante.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C Vực thẳm lớn ở đời sau ngăn cách ông nhà giàu và Ladarô đã bắt đầu khi nào ở đời này?

Công chính hóa, sự-

Công chính hóa, sự- Công: bằng nhau, không thiên vị; chính: ngay thẳng; hóa: làm cho trở nên. Công chính hóa là làm cho trở nên công bằng, ngay thẳng.

Tra tấn / hành hạ

Tra tấn / hành hạ Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó đề cập đến số phận của con người sau khi chết, có một sự đảo lộn. Cần phải hoán cải để tránh tai họa, khổ cực ở đời sau, và để đáng hưởng các mối phúc.