Thánh Thể Bí tích hành hương

Thánh Thể Bí tích hành hương Hành trình đằng đẵng 40 năm trong sa mạc để vào hứa địa của dân Do Thái quả là con đường tôi luyện đầy gian khổ và nước mắt.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Đám đông đi tìm Đức Giêsu và gặp lại Ngài ở Ca-phác-na-um. Đức Giê-su nghĩ họ tìm Ngài vì lý do gì?

Thực dụng

Thực dụng Thực dụng là thái độ sống, nhấn mạnh đặc biệt tới các giá trị tức thời thuộc về thể lý hơn là các giá trị tương lai và thiêng liêng, lối sống nhìn vào thế giới vật chất là duy nhất.

Thánh

Thánh Thánh: Đấng linh thiêng; nhân vật tột bực; người có đức độ trổi vượt; từ dùng để tôn xưng nhà vua, chỉ vật hoặc nơi thuộc về vua, về tôn giáo.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn nhiều lần trong đời? Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này không?

Phép lạ từ sự chia sẻ

Phép lạ  từ sự chia sẻ Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Mầu nhiệm

Mầu nhiệm Mầu nhiệm là kế hoạch của Thiên Chúa vốn ẩn kín nay được tỏ lộ nơi Chúa Kitô (x. Ep 3,9-10).

Dấu chỉ thời đại

Dấu chỉ thời đại Dấu chỉ là những điểm báo ghi nhận những biến cố ý nghĩa của lịch sử. Trong Thánh Kinh, cụm từ dấu chỉ thời đại chủ yếu nhằm ấn định việc Đấng Cứu Thế và Nước Thiên Chúa đến.