Sức sống của Hội Thánh trỗi dậy

Sức sống của Hội Thánh trỗi dậy Tổ chức Hội Thánh Chúa Kitô khởi sự từ cơ chế hữu hình và các hoạt động của Hội Thánh do Thánh Thần Ðức Kitô Phục Sinh thúc đẩy và liên kết.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Đức Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn: bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không?

Một nền tảng của Ðức tin : Lòng thương xót

Một nền tảng của Ðức tin : Lòng thương xót Hằng năm, vào Chúa nhật II mùa Phục Sinh, chủ đề đức tin lại được nhấn mạnh, đặc biệt qua bài Tin Mừng thánh Gioan tường thuật về dữ kiện thường được gọi là “sự cứng lòng tin” của tông đồ Tôma.

Khai tâm Kitô giáo

Khai tâm Kitô giáo Khai tâm là thuật ngữ chỉ nghi thức kết nạp một thành viên vào cộng đồng, sau khi họ đã trải qua giai đoạn thử thách.

Ngôi mộ trống

Ngôi mộ trống Ngôi mộ trống đã nhen nhóm ánh lửa đức tin của các tông đồ vào sự Phục Sinh, để rồi bùng lên mạnh mẽ nhờ các lần hiện ra dồn dập của Chúa sau đó, biến đổi các ông từ chỗ hoang mang, nghi ngờ, khó tin…

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ PHỤC SINH (LỄ ĐÊM) - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ PHỤC SINH (LỄ ĐÊM) - NĂM C Biến cố Chúa Giêsu phục sinh đã ảnh hưởng lớn lao trên cuộc đời của các môn đệ theo Chúa, cả nam lẫn nữ.

Ðá

Ðá Những cục đá thường là vật liệu xây dựng. Trong tường thuật về việc mai táng và sự kiện Phục Sinh, tảng đá lớn được dùng lấp cửa mộ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C Bạn thấy mình giống nhân vật nào trong bài Thương Khó này? Đâu là những nét giống nhau giữa bạn với nhân vật đó?