HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Đời sống hôn nhân ngày nay gặp nhiều khủng hoảng. Đâu là những lý do dẫn đến ly dị hay ngoại tình nơi các đôi vợ chồng hôm nay?

Hoa Mân Côi

Hoa mân côi Mỗi khi tháng Mười về, những người con thảo của Đức Mẹ lại rộn ràng với những điệu vãn lời kinh để cùng tôn vinh Mẹ và cùng Mẹ suy ngắm cuộc đời Chúa Cứu Thế. Mỗi lời kinh “Ave Maria” được sánh ví như một đóa hồng dâng kính Đức Mẹ.

Hôn nhân một vợ một chồng

Hôn nhân một vợ một chồng Đơn hôn là chế độ hôn nhân một vợ một chồng, nghĩa là chỉ có bạn phối ngẫu và giữ lòng chung thủy với bạn suốt đời. Đây là lý tưởng Thiên Chúa đặt ra cho các mối tương quan nhân loại và đời hôn nhân lý tưởng này được dùng để trình bày mối liên hệ giữa Thiên Chúa với dân Ngài.

Không thiên vị

Không thiên vị Thiên Chúa “là Đấng không thiên vị ai” (Đnl 10,17; x. 2Sb 19,7)

Ðình công

Ðình côngl Đình công là một hình thức đấu tranh có tổ chức bằng cách cùng nhau ngưng làm việc để bày tỏ quan điểm nhằm đạt được mục đích chính đáng nào đó, như quyền làm việc, quyền nghỉ ngơi, quyền cấp dưỡng an sinh xã hội, hưu bổng...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B Đọc Mc 9,38. Bạn thấy ông Gioan và các môn đệ có khuyết điểm gì? Chúng ta có dễ mắc khuyết điểm này không? Đọc thêm sách Dân số 11, 26-30.

Óc bè phái, ganh tị vì danh Chúa

Óc bè phái, ganh tị vì danh Chúa Những bài Sách Thánh mà phụng vụ tuyển đọc trong thánh lễ Chúa nhật tuần này đề cập tới một tính xấu, đó là óc ganh tị bè phái vì danh Chúa.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B Tại sao ở đời người ta thích làm người lớn nhất, người đứng đầu, người lãnh đạo? Theo ý bạn, giá trị đích thật của một người nằm ở chỗ nào?